Czerwcowa propozycja nowelizacji wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie przyniosła dobre wieści dla pacjentów w Polsce. Wynik naszej analizy dokumentu i dalsze rekomendacje przekazaliśmy do Resortu Zdrowia w ramach konsultacji społecznych, które zakończyły się 10 lipca. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem naszych działań. 

Izba POLMED ocenia większość z zaproponowanych zmian pozytywnie, gdyż wprowadzają rozwiązania, które zwiększą dostęp pacjentów do nowoczesnych wyrobów medycznych odpowiadających na ich potrzeby. Izba w ramach Grup Roboczych przeanalizowała dokument i złożyła uwagi do projektu w tych zakresach, które wymagają poprawy.

Część postulowanych zmian jest typowo technicznych i porządkowych. Przy tak obszernym materiale nietrudno, jak wierzymy, o zwykłą omyłkę pisarską, skutkującą niekorzystną zmianą, która wcale nie leżała w intencji decydenta. Zaznaczyła Katarzyna Radziejewska-Pietrzak (Dyrektor Biura Izby POLMED)

Jednak w projekcie Ministerstwo Zdrowia zaproponowało kilka rozwiązań niekorzystnych dla pacjentów i w takich przypadkach Izba POLMED postuluje o wprowadzenie zmian.

Z taka sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku zabrania fizjoterapeutom (w tym o statusie technika i licencjata), możliwości wystawiania zleceń na wyroby ortopedyczne produkowane seryjnie. Obecnie mają oni takie uprawnienia, co jest jak najbardziej uzasadnione i zrozumiałe, gdyż to właśnie fizjoterapeuta jest osobą, która prowadzi pacjenta przez proces rehabilitacji i wie, co jest mu potrzebne w celu usprawnienia procesu leczenia. Kontakt z lekarzem specjalistą jest zazwyczaj ograniczony do jednej, czy też kilku wizyt. Odebranie fizjoterapeutom możliwości ordynowania zaopatrzenia ortopedycznego produkowanego seryjnie wydaje się być nieuzasadnione i spowoduje głównie wzrost biurokracji i generowanie dodatkowych kosztów po stronie płatnika. Pacjenci będą wysyłani na wizytę do lekarzy specjalistów tylko po to, aby ci wystawili im zlecenie na niezbędny wyrób medyczny. Wpisana w projekcie grupa FIZJO SPEC, a więc „specjalista w dziedzinie fizjoterapii” jest stanowczo zbyt wąską grupą i nie będzie w stanie zrealizować potrzeb pacjentów na przedmioty ortopedyczne. 

Kolejnym obszarem wymagającym dopracowania są wyroby diabetologiczne. Poprzez zapisy w projekcie, jak wierzymy, nieumyślne wycofano z finansowania publicznego niektóre sensory, kompatybilne z powszechnie stosowanymi pompami insulinowymi. W stanowisku przygotowanym przez Izbę, zwróciliśmy uwagę Ministerstwa  na ten problem.  Wnioskujemy też o nieznaczne zwiększenie limitów finansowania na zestawy infuzyjne i zbiorniki na insulinę. Limity finansowania tych pozycji nie zmieniły się od 2009 r przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji o ponad 30%. Utrzymanie tak niskiego limitu finansowania przełoży się na istotne zmniejszenie dostępności wyrobów tej kategorii dla pacjentów. Izba POLMED już od dłuższego czasu informuje o tych problemach. – Podsumowała Dyrektor Biura Izby POLMED

Poniżej zamieszczamy materiały, które przekazaliśmy do resortu zdrowia: