26 kwietnia br. w siedzibie Izby POLMED odbyła się debata Ekspertów pt. „Cyfrowa rewolucja w wyrobach medycznych”. W debacie wzięli udział także przedstawiciele mediów. 

Dr Agnieszka Sznyk, Prezeska Instytutu Innowo, oraz Michał Kępowicz, Członek Zarządu i Przewodniczący Sekcji ds. Digital Izby POLMED, poprowadzili wstęp do debaty, podsumowując kluczowe wnioski z raportu. Zwrócili uwagę na szereg barier utrudniających pełną cyfryzację opieki zdrowotnej w Polsce, takich jak: brak wiedzy, niewystarczające finansowanie oraz obawy związane z bezpieczeństwem danych. Oprócz wyzwań, wskazano także sposoby ich przezwyciężenia, w tym: upowszechnianie wiedzy na temat korzyści z cyfrowych rozwiązań zdrowotnych, szkolenia personelu medycznego w zakresie kompetencji cyfrowych oraz tworzenie klarownych ram prawnych dla cyfryzacji opieki zdrowotnej. 

Po prezentacji wniosków z raportu „Cyfrowe wyroby medyczne” odbyła się debata.
W dyskusji udział wzięli: 

  • Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Współpracy Rzecznik Praw Pacjenta 
  • Dariusz Dziełak – Dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia 
  • Michał Dzięgielewski – Dyrektor Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia 
  • dr Tomasz Maciejewski – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 
  • Tomasz Michałek – Dyrektor Biura Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” 
  • dr Karolina Nowak – Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii Agencji Badań Medycznych 
  • Jolanta Sobierańska-Grenda – Prezes Szpitali Pomorskich 

Jak zauważył Dyrektor Departamentu Lecznictwa MZ – na obecny stan cyfryzacji sektora ochrony zdrowia bardzo duży wpływ ma koszyk świadczeń gwarantowanych.
Popatrzmy na te pół miliona technologii medycznych – przyjęliśmy wyjątkowo fatalny system, bo, gdy pojawia się nowa technologia, musimy tworzyć dla niej odpowiedni koszyk, który najpierw przechodzi przez AOTMiT, Radę Przejrzystości, uzyskuje rekomendacje Prezesa, a wtedy dopiero określamy bardzo dokładne warunki stosowania. Wszystko to dlatego, że przywykliśmy wyceniać każdą technologię osobno. Zasadniczo mamy zgodę, co do tego, że narzędzi nie powinno się oceniać odrębnie. Jeżeli dana technologia jest przydatna i rekomendowana to nic nie stoi na przeszkodzie, by ją używać. Roboty weszły w trzech wskazaniach, ale przecież to nie są jedyne wskazania przy których używa się robotów. Nie ma żadnych prawnych barier, aby za pomocą robota operować zupełnie coś innego. – stwierdził Michał Dzięgielewski. 

Jak podkreślił Arkadiusz Grądkowki, Prezes Izby POLMED, z perspektywy dostawców sprzętu medycznego, największym wyzwaniem, zauważanym przez firmy zrzeszone w Izbie POLMED, jest skuteczne wprowadzenie najnowocześniejszego sprzętu i rozwiązań cyfrowych do systemu świadczeń zdrowotnych. Istotne nie jest tylko wprowadzenie samego świadczenia, ale także zapewnienie, że szpitale nie popadną w długi, a środki wystarczą na wszystkie potrzeby, włączając w to wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego. 

Do koszyka świadczeń gwarantowanych nawiązał także przedstawiciel płatnika. Tomasz Pawlęga, kierownik Sekcji Innowacji w Biurze Partnerstwa Publicznego i Innowacji NFZ, podkreślając, że ten istniejący od 10 lat, regulowany rozporządzeniem, stanowi ogromne utrudnienie, także w kontekście cyfrowych wyrobów medycznych. Po okresie pandemicznym, który był katalizatorem tego rozwoju, naszym zdaniem, ta kataliza spowodowała, że rzeczywiście obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że to “nisko wiszące owoce” zostały już zebrane. Teraz nadszedł moment sprawdzenia i próba segmentacji rynku. Segmentacja rynku spowoduje, że będziemy wiedzieli, o czym rozmawiam. Za tym wszystkim kryje się strefa regulacyjna. Każdy z tych segmentów może wymagać innego podejścia. Po tych 10 latach funkcjonowania koszyka należałoby zastanowić się czy ten przyjęty model pozytywnej refundacji robienia koszyka w formie rozporządzenia nie jest “szaleństwem”. -dodał. 

Dr Tomasz Maciejewski z Instytutu Matki i Dziecka zwrócił również uwagę na znaczenie praktycznego zastosowania technologii i zapewnienia dostępności, poprzez wykorzystanie. Nie wystarczy, że są one dostępne – muszą być także użyteczne. Istotne jest znalezienie odpowiednich specjalistów, którzy będą w stanie przetłumaczyć skomplikowany język cyfrowy na ten zrozumiały dla wszystkich.  

Wnioski płynące z raportu są jednoznaczne: cyfrowe wyroby medyczne posiadają ogromny potencjał transformacyjny dla polskiego sektora zdrowia. Jednakże, aby ten potencjał mógł być w pełni wykorzystany, niezbędne jest podejmowanie kompleksowych działań w celu usunięcia istniejących barier oraz promowania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w opiece zdrowotnej w Polsce. Jak podkreślają eksperci – ważna jest współpraca na linii regulator – decydent.