W dniach 23-25 marca odbyły się Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED, których Izba POLMED była partnerem branżowym. Izbę POLMED reprezentowali Tomasz Hajdyła, ekspert prawny z Kancelarii Fairfield, oraz Magdalena Żak, przewodnicząca Komisji ds. zamówień publicznych Izby POLMED.

Nasi przedstawiciele wzięli udział w panelu „Zamówienia publiczne na wyroby medyczne w czasach kryzysu”, poświęconemu zmianom w prawie zamówień publicznych oraz wpływowi nowych wyzwań, takich jak wojna na Ukrainie czy pandemia Covid-19, na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia W panelu wzięli udział również inni znani specjaliści z obszaru zamówień publicznych:

  • Michał Trybusz, przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych
  • Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali
  • Piotr Miadziołko, prezes zarządu Neomedix, były dyrektor szpitala powiatowego i wiceprzewodniczący Rady Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
  • Adam Twarowski, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
  • Prawnik z kancelarii DZP

Tematem przewodnim panelu była konieczność dostosowania praktyk zamówień publicznych do realiów dynamicznie rozwijającego się sektora wyrobów medycznych. Podkreślała to ekspertka Izby POLMED, Magdalena Żak. – Szpitale nie wykorzystują pełnych możliwości nowych rozwiązań prawnych. Na rynku dostępnych jest 500 tysięcy różnych typów wyrobów medycznych, a branża dynamicznie się rozwija. To już nie są proste strzykawki, ale roboty, telemedycyna, informatyzacja. Dlatego zamówienia na te zaawansowane produkty powinny być tworzone inaczej. Obecnie stosowane praktyki zamówień nie są dostosowane do tej różnorodności – zauważyła ekspertka.

Pomocą dla szpitali w wyborze konkretnych produktów, może być lista przykładowych pozacenowych kryteriów oceny ofert przygotowana przez Izbę POLMED. – Naszym celem było stworzenie kompleksowej mapy dla szpitali. Opisaliśmy szereg rzetelnych, mierzalnych kryteriów, które mogą być wykorzystane przez zamawiających. Przygotowany przez nas spis kryteriów ma umożliwić szpitalom wybór tego, czego naprawdę potrzebują, dzięki dokładniejszemu opisowi przedmiotu zamówienia – oceniła Magdalena Żak, ekspertka Izby POLMED.

Paneliści pochylili się również nad problemem serwisowania wyrobów medycznych. Tomasz Hajdyła zwrócił uwagę na rosnącą świadomość w zakresie kosztów obsługi i serwisowania wyrobów medycznych po zakupie. – Z zadowoleniem obserwujemy rosnący nacisk na jakość długoterminową w zamówieniach publicznych. Obecnie szpitale mają coraz większą świadomość i nie kierują się tylko najniższą ceną. Wliczają także koszty dodatkowe, takie jak serwisowanie czy materiały eksploatacyjne – podkreślał Hajdyła. Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że w zamówieniach publicznych ważne jest także prognozowanie dotyczące serwisowania sprzętu. Zwrócono również uwagę na konieczność dialogu technicznego, który pozwoli przewidywać długofalowe koszty eksploatacji.

Wszyscy uczestnicy panelu wyrazili gotowość do dalszej współpracy na rzecz stworzenia odpowiednich rozwiązań w zakresie zamówień publicznych, które zapewnią pacjentom dostęp do najnowszych technologii medycznych.