O tym jak zwiększyć dostęp pacjentów do nowoczesnych rozwiązań branży wyrobów medycznych oraz o standardach etycznych w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia, mówił Prezes Arkadiusz Grądkowski. 

8 listopada uczestniczyliśmy w  IV Forum Pharma 360° Planet. Wśród ekspertów z zakresu ochrony zdrowia rozmawialiśmy na temat obszernego rynku wyrobów medycznych oraz etyce w naszej branży. 

Paneliści:

  • Arkadiusz Grądkowski – Prezes, Izba POLMED
  • Krzysztof Mędrala – CEO, MEDAPP
  • Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, Pełnomocnik Dyrektora ds. rozliczeń i kodowania, CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIE
  • Tomasz Wróbel, V-ce Prezes ds. Finansowych, AESCULAP CHIFA

Moderator dyskusji: 

  • Diana Żochowska, Head of Medonet, RINGIER AXEL SPRINGER

Rynek wyrobów medycznych porównywalny do farmaceutyków

Wyroby medyczne to ogromny rynek, którego z pewnością nie można bagatelizować. Jak wynika z Raportu Instytutu Innowo, wartość rynku szacowana jest na 17,5 mld zł. Pod względem krajowej wartości produkcji, branża wyrobów medycznych jest porównywalna do przemysłu farmaceutycznego. 

“Nasza branża rozwija się bardzo dynamicznie. Nowoczesne technologie wspomagają powrót do zdrowia pacjentów i często upraszczają przeprowadzanie dotychczas skomplikowanych zabiegów. Niestety legislacja nie nadąża za tym postępem i ścieżka wprowadzania innowacyjnych technologii do powszechnego stosowania stanowi istotną barierę. Mamy świadomość ograniczonego budżetu i priorytetów Resortu Zdrowia. Trzeba tutaj jednak podkreślić, że nowoczesne technologie medyczne m.in. skracają czas rekonwalescencji pacjenta, co w konsekwencji  odciąża budżet państwa.” – mówił podczas dyskusji Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED

Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się, że rynek obfituje w wiele, bardzo innowacyjnych rozwiązań, które są dostępne w kraju, ale nie są objęte finansowaniem przez państwo. Niezbędne jest wprowadzenie transparentnej ścieżki prawnej dotyczącej wprowadzania innowacji do koszyka świadczeń gwarantowanych. Chodzi o określenie jasnych terminów na rozpatrywanie wniosków oraz rozszerzenie grupy podmiotów (np. o firmę lub przedstawicieli pracodawców), które mogą składać takie deklaracje o utworzenie nowego świadczenia. 

W drugim wystąpieniu podczas IV Forum Pharma 360° Planet, prezes A. Grądkowski skupił swoje rozważania na temat standardów etycznych w naszej branży.

“Bycie największą organizacją zrzeszająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku to dla nas duma, ale także ogromna odpowiedzialność. W związku z tym postanowiliśmy stanąć niejako na straży przestrzegania wysokich standardów etycznych i zobowiązać się do nienaruszania wspólnie zebranych zasad w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych. Stąd wdrożenie Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE).” – mówił Arkadiusz Grądkowski. 

Czym jest SOWE?

System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE) to inicjatywa branży technologii medycznych, będąca rozwinięciem szeroko stosowanej dla wydarzeń międzynarodowych platformy CVS Conference Vetting System MedTech Europe.

Celem SOWE jest określenie i przestrzeganie przez uczestników branży technologii medycznych wspólnych, jednolitych i najwyższych standardów etycznych w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych.

Jest to niezależnie zarządzany system, który weryfikuje zgodność krajowych wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez podmioty trzecie z Kodeksem Etycznych Praktyk Biznesowych Izby Polmed oraz Kodeksem Etyki branży technologii medycznych MedTech Polska. SOWE ocenia zgodność wydarzeń z kryteriami wynikającymi z powyższych kodeksów, a tym samym możliwość ich wsparcia w formie grantów edukacyjnych lub działań komercyjnych (np. stoisko, reklama, sympozjum satelitarne i inne) przez firmy będące członkami Izby Polmed lub MedTech Polska.

Serdecznie dziękujemy organizatorom IV Forum Pharma 360° Planet za zaproszenie do dyskusji, a prelegentom za ciekawe spojrzenie na aktualne wyzwania, z jakimi na co dzień mierzy się nasza branża.