Główny Inspektorat Sanitarny zaakceptował Wytyczne przemysłu medycznego dotyczące wizyt reprezentantów firm w placówkach świadczących usługi medyczne i opiekuńcze. Dokument był przedmiotem prac Izby POLMED i organizacji Technomed, które przebiegały w uzgodnieniu z GIS.  Proponowane w dokumencie procedury przyczyniają się do ograniczenia ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w trakcie dostaw niezbędnych wyrobów medycznych, czy też  procesie serwisowania sprzętu medycznego.

Zainicjowane przez branżę działanie ma na celu zapewnienie pacjentom, pracownikom medycznym oraz przedstawicielom branży wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dobie COVID-19. Wyroby i technologie medyczne stanowią kluczowy element nowoczesnej opieki zdrowotnej, dlatego wypracowanie wspólnych wytycznych było kluczowe dla odpowiedniego funkcjonowania systemu i skutecznej walki z wirusem – mówi Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny Izby POLMED.

Przygotowane rekomendacje wskazują procedury bezpieczeństwa, jakie powinny być stosowane przez  pracowników na czas trwania epidemii, w zakresie:

  1. Wizyt w jednostkach leczniczych i placówkach świadczących usługi opiekuńcze
  2. Świadczenia usług serwisowych w placówkach medycznych
  3. Świadczenia usług instalatorskich/szkolenia personelu
  4. Obecności na salach zabiegowych
  5. Spotkań́ szkoleniowych i konferencji tematycznych

Jak czytamy we wstępie dokumentu, istotne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom, w szczególności zaopatrzenie ich w niezbędne środki ochrony osobistej oraz umożliwienie im dostępu do praktycznych szkoleń w zakresie zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

Cały dokument zatwierdzony przez Główny Inspektorat Sanitarny, Izbę POLMED oraz organizację Technomed znajduje się poniżej:

POBIERZ WYTYCZNE