O tym co przed nami, jak będzie wyglądała medycyna jutra oraz o rozwiązaniach dla placówek medycznych, rozmawiał w gronie ekspertów Prezes Izby POLMED – Arkadiusz Grądkowski.

Rozwiązania cyfrowe zmieniły praktycznie każdy obszar naszego życia, począwszy od edukacji, rozrywki przez ekonomię, gospodarkę, skończywszy na medycynie. Wartość obszaru technologii medycznych w sektorze ochrony zdrowia wycenia się na około 320 mld dolarów. Eksperci przewidują, że do 2025 roku wartość tego sektora może ulec podwojeniu. 

Mamy do czynienia z wieloma innowacyjnymi technologiami, które istotnie usprawniają procesy diagnostyki i leczenia. Czy Pacjenci w Polsce mają do nich łatwy dostęp? Czy wiedzą gdzie mogą z nich korzystać? 

Na te pytania odpowiedział w trakcie trwania panelu dyskusyjnego pt. „Medycyna jutra – rozwiązania dla placówki medycznej, lekarza i pacjenta”, podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, Prezes Izby POLMED – Arkadiusz Grądkowski.

Prezes Arkadiusz Grądkowski swoje wystąpienie rozpoczął od definicji e-zdrowia, wskazując, że przejawia się w aplikacjach, których używamy, jako pacjenci, zaawansowanych systemach wykorzystywanych w szpitalach, urządzeniach wszczepialnych pozwalających na monitorowanie stanu zdrowia pacjenta i wielu innych produktach. 

“Wszyscy chcemy korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań, które wspomogą nasz powrót do zdrowia. Wyzwanie, które dostrzegam to trudność w ich odnalezieniu na mapie naszego kraju. Według mnie powinniśmy zjednoczyć siły w gronie interesariuszy systemu ochrony zdrowia i stworzyć narzędzie, w którym znajdą się miejsca i placówki medyczne, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania medyczne wraz ze szczegółowym ich opisem.” – wskazał Arkadiusz Grądkowski. 

Nie ulega wątpliwości, że pacjenci chcą i powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat dostępnych form i metod terapii.

„Z drugiej strony należy podkreślić, że istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań medycznych, z których pacjenci mogą korzystać w sektorze prywatnym. Nie są one w powszechnym stosowaniu ze względu na problemy z ich wdrożeniem do systemu. Trudności pojawiają się po pierwsze, w przekonaniu płatnika do inwestycji w nowe rozwiązania, po drugie, wyzwaniem nadal pozostaje nieprecyzyjna regulacja wdrażania nowych technologii do koszyka świadczeń gwarantowanych. Brakuje określenia ram czasowych na rozpatrzenie wniosków przez Ministra Zdrowia i AOTMiT.” – dodał Prezes Izby POLMED. 

W rezultacie często wnioski są przetrzymywane na różnych etapach konsultacji i zanim finalnie zostaną wdrożone, przestają być innowacyjne. Postulatem Izby POLMED jest również rozszerzenie podmiotów, które mogą złożyć dokumenty o włączenie danego nowoczesnego rozwiązania do powszechnego stosowania. Brak ram czasowych dotyczy również zlecenia agencji przez Ministerstwo Zdrowia oceny technologii medycznych po złożeniu wniosku refundacyjnego, jak również finalnej decyzji refundacyjnej po ocenie AOTMiT. 

Swój pogląd dotyczący innowacyjnych rozwiązań z zakresu wyrobów medycznych, Prezes Izby POLMED, wygłosił wśród innych ekspertów – prof. Zbigniewa Kalarusa – Kierownika Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; Thomasa Keaskina – Head of Product, ICNet EMEA firmy Baxter; Jakuba Kraszewskiego – Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Joanny Szyman – Prezes Zarządu Szpitala na Klinach, Grupa Neo Hospital. Dyskusję moderowała dr Agnieszka Sznyk – Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz prelegentom za wspólną dyskusję.