Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jest to obok Forum Rynku Zdrowia jedna z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia. Podczas dyskusji reprezentował nas będzie Prezes Izby POLMED.

W tym roku Arkadiusz Grądkowski weźmie udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszy dotyczyć będzie nowych technologii oraz e-zdrowia w ujęciu medycyny jutra i rozwiązań dla placówek medycznych, lekarzy oraz pacjentów. Drugi w całości został poświęcony diagnostyce – poruszona zostanie rola badań diagnostycznych w systemie świadczeń opieki zdrowotnej i procesie leczenia. 

Szczegóły dotyczące paneli dyskusyjnych w których bierze udział nasz Ekspert, znajdują się poniżej:

9 marca | 16:30-17:30 | E-ZDROWIE | NOWE TECHNOLOGIE

„Medycyna jutra – rozwiązania dla placówki medycznej, lekarza i pacjenta”

Prelegenci:

  • Arkadiusz Grądkowski – Prezes | Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
  • prof. Zbigniew Kalarus – Kierownik | Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu
  • Thomas Keaskin – Head of Product, ICNet EMEA | Baxter
  • Jakub Kraszewski – Dyrektor | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  • Joanna Szyman – Prezes Zarządu | Szpital na Klinach, Grupa Neo Hospital

Moderacja: Agnieszka Sznyk – Prezes Zarządu | Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

10 marca | 11:30-12:30 | DIAGNOSTYKA

„Miejsce diagnostyki w ścieżce pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia”

Prelegenci:

  • Arkadiusz Grądkowski – Prezes | Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
  • Rafał Janiszewski – Ekspert ds. systemu finansowania ochrony zdrowia | Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
  • Magdalena Kołodziej – Prezes Zarządu | Fundacja MY Pacjenci
  • Monika Pintal-Ślimak – Prezes | Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
  • Joanna Syta – Zastępca Dyrektora, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej | Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Moderacja: Robert Mołdach – Partner | Instytut Zdrowia i Demokracji