Izba POLMED po raz kolejny otrzymała fundusze na kontynuację projektu MedKompas. Będzie to już trzecia edycja projektu promującego etyczne standardy współpracy branży medycznej z przedstawicielami systemu ochrony zdrowia, jak również wprowadzającego systemy antykorupcyjne w polskich placówkach ochrony zdrowia.

O tym jak ważne jest zapobieganie zjawiskom korupcyjnym i zachowaniom wątpliwym etycznie w kontekście współpracy podmiotów obecnych na rynku ochrony zdrowia dyskutowano w dniu 22 października 2019 r. podczas panelu zorganizowanego przez OIGWM POLMED w ramach Forum Rynku Zdrowia

Izba POLMED od ponad dekady prowadzi szerokie działania mające na celu stworzenie transparentnego i przyjaznego środowiska biznesowego. Zarówno Kodeks Etyki Izby POLMED, jak i projekt MedKompas, to narzędzia, dzięki którym budowane są najwyższe standardy etyczne dla współpracy branży technologii medycznych z sektorem ochrony zdrowia.

Debatę poprowadził Zdzisław Sabiłło, dyrektor zarządzający OIGWM POLMED. W roli prelegentów wystąpili: dr Dariusz Bąk, ekspert ds. etyki biznesu, ekspert projektu MedKompas, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego; Aneta Grąbczewska, przewodnicząca Komisji ds. etyki OIGWM POLMED; Anna Kacprzyk, manager ds. innowacji i etyki biznesu, INFARMA; Robert Rusak, Prezes Zarządu OIGWM POLMED; Marcin Szczepański, relationship manager projektu MedKompas. Pani dr Karolina Libront, nowy członek zespołu MedKompas odpowiedzialna za zagadnienia prawne, uczestniczyła w debacie zdalnie.

Pierwszą część dyskusji poświęcono projektowi MedKompas. Mówiono o jego założeniach,  zaplanowanych aktywnościach, jak również samym procesie rekrutacji w ramach inicjatywny Siemens Integrity Initiative, z której projekt otrzymał finansowanie.

Robert Rusak, rozpoczynając debatę, przypomniał, że projekt MedKompas jest realizowany przez Izbę Polmed od 2011 r. Przez ten czas głównym celem projektu było uświadamianie środowiska, na temat  potrzeby wdrażania systemów compliance w publicznym sektorze ochrony zdrowia. Obecnie działania w ramach projektu będą nastwione na implementację systemów antykorupcyjnych, to jest konkretnych narzędzi i rozwiązań mających na celu tworzenie i rozwój bezpiecznej współpracy pomiędzy uczestnikami  całego systemu ochrony zdrowia.  Ogłaszam z dumą, że Izba Polmed w ramach pielęgnowania dobrych praktyk po raz trzeci będzie realizowała projekt MedKompas.  – podsumował Prezes Rusak. Projekt ten jest działaniem prewencyjnym. Wprowadzamy rozwiązania zapobiegawcze, zanim konieczne będą działania naprawcze. Nie od dziś wiadomo, że zapobieganie jest korzystniejsze niż leczenie. – dodał.

W ramach projektu, podobnie jak w poprzednich edycjach, szpitale mają możliwość bezpłatnego wprowadzenia systemu compliance i uczestniczenia w warsztatach na temat działań antykorupcyjnych oraz prawnych i etycznych aspektów współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego

Zdzisław Sabiłło podkreślił, że projekt MedKompas to cenna inicjatywa i zarazem ogromne przedsięwzięcie, które nie byłoby możliwe do realizacji na ogólnopolską skalę bez pozyskania funduszy w ramach ogólnoświatowego projektu Siemens Integrity Initiative.

Wprowadzanie systemów antykorupcyjnych jest niełatwym zadaniem, ale jest niezwykle potrzebne choćby z uwagi na fakt, że regulacje prawne dotyczące tych zagadnień są skomplikowane i  najczęściej rozproszone po różnych aktach prawnych. Dodatkowo, w niedalekiej przyszłości może okazać się niezbędne. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zobowiązuje szereg podmiotów, w tym np. publiczne szpitale, do wdrożenia procedur antykorupcyjnych oraz szkoleń pracowników w tym zakresie, a także stworzenia systemu zgłaszania nieprawidłowości. Za zaniechania w tym obszarze osobiście odpowiadać może dyrektor danej instytucji – powiedziała dr Karolina Libront W ramach projektu MedKompas pomagamy we wdrożeniu systemu antykorupcyjnego wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji – dodała.

Mariusz Szczepański  opowiedział, jak wyglądał proces rekrutacji projektów do kolejnej tury finansowania w ramach globalnego projektu Siemens Integrity Initiative.  Podkreślił, że fakt przyznania po raz trzeci tej samej organizacji finansowania na kontynuację działań to sytuacja wyjątkowa a zarazem wielkie osiągnięcie zespołu MedKompas. Było to praktycznie niemożliwe, gdyż Polska nie była nawet w preferencjach jednostki wybierającej – powiedział Szczepański.  

Dotychczas głównym założeniem projektu MedKompas była edukacja poprzez szkolenia uczestników sektora ochrony zdrowia. To bardzo istotne działanie, lecz pomysł z wdrożeniami  systemu antykorupcyjnego w szpitalach, jaki pojawił się w projekcie MedKompas II i III  to w naszej ocenie strzał w dziesiątkę. Wdrożony system zmusza i mobilizuje ludzi do określonego zachowania i zapobiegania działaniom nieetycznym. – kontynuował Szczepański.

Dariusz Bąk omówił podejście dyrektorów placówek, lekarzy i pracowników szpitali do tematyki compliance. Uczestnicy warsztatów najpierw podchodzą do tych zagadnień ostrożnie i z dystansem, a potem następuje prośba o więcej – tak jednym zdaniem możemy podsumować nasze dotychczasowe doświadczenia – stwierdził D. Bąk. – Szpital zazwyczaj kojarzony jest z etyką medyczną – kontynuował – a  ukazanie szpitala jako firmy, która zatrudnia i zwalnia ludzi, czy wchodzi w relacje biznesowe z różnymi podmiotami zazwyczaj skutkuje uświadomieniem potrzeby wdrożenia pewnych regulacji i procedur postępowania. To właśnie budowanie tej świadomości było celem naszych działań w ramach MedKompas I. Obecnie idziemy o krok dalej i poza przekazywaniem wiedzy chcemy zostawiać w placówkach realny namacalny ślad w postaci konkretnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb danej placówki. Motorem napędowym jest dla nas niesamowity odzew ze szpitali po przeprowadzeniu pilotażowych pięciu wdrożeń systemu antykorupcyjnego w ramach MedKompas II. Teraz mamy możliwość przeprowadzenia ponad 20 takich wdrożeń. 

W drugiej części omawiano system oceny wydarzeń edukacyjnych, nad którego wprowadzeniem pracuje obecnie Izba POLMED. Zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki, do którego przestrzegania, zobowiązani są wszyscy członkowie Izby POLMED, dozwolone jest uczestniczenie i sponsorowanie (przez firmy członkowskie) tylko tych wydarzeń edukacyjnych, które spełniają konkretne wytyczne i wymienione w Kodeksie. Celem tego systemu, który będzie narzędziem on-line, jest ocenianie wydarzeń edukacyjnych przy użyciu jasno określonych i sprecyzowanych kryteriów, dzięki czemu wypracowane zostaną jednolite standardy organizowania takich wydarzeń – poinformował dyrektor Sabiłło.  

Aneta Grąbczewska omówiła krok po kroku działanie planowanego systemu weryfikacji wydarzeń edukacyjnych, podkreślając jak dalece zaawansowane są prace nad tym systemem. Następnie   przybliżyła kryteria oceny wydarzeń płynące z obowiązujących regulacji branżowych, wskazując  wymogi, jakie muszą być spełniane przez organizatorów wydarzeń, ażeby te uzyskały certyfikat zgodności z wytycznymi Kodeksu Etyki Izby POLMED. Inicjatywa stworzenia systemu certyfikacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez podmioty trzecie będzie narzędziem dodatkowym do obowiązujących już standardów i kodeksów – poinformowała Grąbczewska.  To nad czym pracujemy w ramach Izby POLMED jest kontynuacją tego, co obserwujemy od kliku lat na arenie europejskiej, tego co wprowadziła już kilka lat temu na nasz polski rynek INFARMA. Narzędzie wprowadzone przez Ethical Medtech – Conference Vetting System – choć początkowo wywoływało liczne kontrowersje dziś sprawdza się znakomicie – dodała.

Anna Kacprzyk podzieliła się doświadczeniami INFARMY z funkcjonowania systemu certyfikacji wydarzeń wdrożonego w 2017 roku.

Obu organizacjom (przyp. INFARMA i Izbie POLMED) zależy na tym, aby wydarzenia edukacyjne adresowane do przedstawicieli zawodów medycznych, w które angażują się nasze firmy członkowskie, spełniały oczekiwania z punktu widzenia transparentności i przejrzystości eliminując wszystkie te ryzyka, które mogłyby spowodować, że zewnętrzny odbiór przez społeczeństwo i pacjentów mógłby być negatywny – stwierdziła. W 2017 roku przeprowadziliśmy certyfikację 34 wydarzeń (okres pilotażowy), w 2018 –  około 1200 wydarzeń, a w 2019 do końca września ponad 2300. Patrząc na te wartości  widać, że wdrożenie systemu to proces stopniowy, proces wzajemnego uczenia się zasad, udoskonalania narzędzia i wprowadzania kryteriów oceny, które wprowadza w życie zapisy Kodeksu,  który przyjęły firmy członkowskie. Z drugiej strony jest to dla nas bardzo istotny element współpracy i dyskusji z otoczeniem zewnętrznym, zagwarantowanie, że warunki organizacji wydarzeń naukowych odpowiadają charakterowi takich spotkań, a przez to nie budzą kontrowersji opinii publicznej. Z kolei uzyskany certyfikat pomaga firmom członkowskim w podjęciu decyzji w zakresie możliwości zapewnienia wsparcia finansowego danego wydarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami – powiedziała na zakończenie Anna Kacprzyk.