Drugiego dnia na #HCC2023 dyskutowaliśmy o miejscu diagnostyki w ścieżce pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia. O znaczeniu diagnostyki laboratoryjnej w procesie leczenia mówił Prezes Izby POLMED. 

Mimo płynących praktycznie ze wszystkich stron systemu ochrony zdrowia deklaracji zrozumienia roli i wartości badań diagnostycznych w procesie leczenia, ich wykorzystanie odbiega od wzorca dobrej praktyki klinicznej i efektywnego zarządzania środkami publicznymi. Brak jasnej sprawozdawczości procedur diagnostycznych oraz standardów ich stosowania wpływa na pogorszenie efektywności systemu i rezultaty terapii. Przekłada się to również na wydłużony proces leczenia, a tym samym znacznie większe koszty zarówno systemowe, jak i społeczne.

”Mimo, że diagnostyka jest pierwszym elementem procesu terapeutycznego i to w dużej mierze od prawidłowego jej przeprowadzenia zależy jakie kolejne świadczenia terapeutyczne będą udzielane pacjentom, to nadal, w dużej mierze nie mogą oni liczyć na możliwość skorzystania z najnowocześniejszych rozwiązań w ramach świadczeń gwarantowanych przez państwo. Zwłaszcza dotyczy to kontaktów z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Znaczna część badań diagnostycznych (na podstawie danych NFZ można szacować, że około 85-90%) odbywa się dopiero w ramach procedur szpitalnych.” – zaznaczył Prezes Izby POLMED, Arkadiusz Grądkowski. 

Mówiąc o kwestii dostępu do badań diagnostycznych napotykamy dwa kluczowe problemy. Po pierwsze brak pełnych danych dotyczących tego, ile faktycznie tych badań jest wykonywane w Polsce, ponieważ każdy z poziomów polskiego systemu ochrony zdrowia robi to na swój sposób, co wynika ze sposobu finansowania świadczeń. Zasadniczo duża część badań diagnostycznych w ramach POZ i AOP nie są w ogóle raportowane, ponieważ stanowią część wizyty. Z kolei w ramach opieki szpitalnej często są one poukrywane w ramach świadczeń związanych z całościowym procesem diagnostyczno-terapeutycznym.  

Dlatego jednym z postulatów Izby POLMED jest wyodrębnienie świadczeń diagnostycznych w koszyku świadczeń i wprowadzenie obowiązku ich sprawozdawania. Idealnie, jakby wyniki realizowanych w ten sposób badań mógłby trafiać od razu na Internetowe Konto Pacjenta, gdzie chory mógłby dzielić się nimi, niezależnie w jakiej placówce jest udzielana mu pomoc.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów jako Izba POLMED postulujemy również o stworzenie mapy innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych, która będzie zawierała aktualne informacje dotyczące placówek, w których pacjent ma możliwość skorzystania z najnowocześniejszych rozwiązań diagnostycznych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ekspertom za owocną dyskusję.