Do Ministra Ł.Szumowskiego z dn.1.03.18r (nowelizacja rozporządzenia wykazowego…)