“Zdrowie i Medycyna w Obliczu Konfliktu Zbrojnego” to tytuł tegorocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Agencją Badań Medycznych, w ramach której 12 czerwca 2023 r. odbył się konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji.

Przedstawicielem Izby POLMED podczas wydarzenia został Prezes Arkadiusz Grądkowski, który wraz pozostałymi uczestnikami debaty dyskutował na temat dostępności wyrobów medycznych podczas konfliktu zbrojnego jak i całej sytuacji rynku wyrobowego w Polsce.

“Wyroby medyczne mają bezpośredni wpływ na zwiększenie szans przeżycia ludności cywilnej i wojskowej, poprzez wytwarzanie wysokiej jakości produktów ratujących życie oraz pozwalających na przedłużoną opiekę nad poszkodowanymi w warunkach konfliktu zbrojnego jak i opieki specjalistycznej. Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i dostępu do niezbędnych wyrobów ratujących życie może znacznie poprawić wyniki w przypadku obrażeń, urazów i chorób” – powiedział Prezes Izby POLMED Arkadiusz Grądkowski.

W konferencji udział wzięli m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski; Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych i gen. Grzegorz Gielerak, prezes Wojskowego Instytutu Medycznego. Uczestniczyli oni w debacie dotyczącej medycyny pola walki i nowych wyzwań z tym związanych.

Celem tegorocznej konferencji była dyskusja pomiędzy ekspertami nad kwestiami udzielania skutecznej pomocy podczas konfliktu zbrojnego, a także opracowania strategii zabezpieczenia medycznego państwa w sytuacji kryzysu i wojny oraz leczenia i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki.

“Wszystkie poruszane podczas dzisiejszego wydarzenia aspekty – czy to dostęp do wyrobów medycznych ratujących życie, zaawansowane technologie medyczne czy skuteczne systemy transportu medycznego, przyczyniają się do zwiększenia szans przeżycia ludności cywilnej i wojskowej w warunkach konfliktu zbrojnego. Inwestycje w rozwój medycyny wojennej mają ogromne znaczenie dla ochrony i ratowania życia w czasie trudnych sytuacji”. – podsumował Prezes Izby POLMED.

Dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w konferencji i debacie, a prelegentom za ciekawą  i merytoryczną dyskusję. Wierzymy, że nasze rozmowy przyczynią się do poprawy medycyny pola walki i medycyny ratunkowej w zakresie wyrobów medycznych.