W sprawie wykonywania przez poradnie POZ tzw. testów COMBO czyli 3w1 oraz Zarządzenia nr 3/2023/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2023 r. dotyczącego udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.