Za nami otwarcie XVIII Forum Rynku Zdrowia. Eksperci debatowali na temat aktualnego stanu systemu ochrony zdrowia. O tym jaką rolę pełnią w nim wyroby medyczne mówił Prezes A. Grądkowski.

To już XVIII Forum Rynku Zdrowia. Cieszymy się, że możemy być częścią tego wydarzenia i zaprezentować przekaz Izby POLMED podczas dyskusji interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Bycie częścią tego systemu to ogromna odpowiedzialność – wszak w jego centrum znajduje się Pacjent. 

Podczas “Sesji inauguracyjnej. Uzdrowienie systemu”, reprezentował nas Arkadiusz Grądkowski. 

Prelegenci:

 • Piotr Bromber (podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia)
 • Bartłomiej Ł. Chmielowiec (Rzecznik Praw Pacjenta)
 • Arkadiusz Grądkowski (prezes, Izba POLMED)
 • Krzysztof Groyecki (wiceprezes zarządu, Asseco Poland SA)
 • Łukasz Jankowski (prezes, Naczelna Rada Lekarska
 • Jacek Kopacz (wiceprezes, Supra Brokers SA)
 • Tomasz Latos (poseł na Sejm RP, przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia)
 • ks. dr Arkadiusz Nowak (przewodniczący, Rada Organizacji Pacjentów, prezes, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej)
 • Filip Nowak (prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia)
 • Anna Rulkiewicz (prezes, Grupa LUX MED)
 • Sebastian Szymanek (prezes zarządu, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA)
 • Roman Topór-Mądry (prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji)

Moderatorzy dyskusji:

 • Paulina Gumowska (redaktor naczelna, portal rynekzdrowia.pl, magazyn Rynek Zdrowia)
 • Piotr Wróbel (zastępca redaktor naczelnej, magazyn Rynek Zdrowia)

Zatem czy dostęp do wyrobów medycznych jest zagrożony?

Sytuacja makroekonomiczna w jakiej aktualnie się znajdujemy niesie za sobą ogromne wyzwania. Przede wszystkim odnotowujemy coraz większe trudności w pozyskiwaniu komponentów do produkcji wyrobów medycznych. Rosnąca inflacja, wzrost wynagrodzenia minimalnego i wzrost cen surowców ma wpływ na cenę końcową danego wyrobu. Aby Pacjenci mieli dostęp do produktów niezbędnych do ich codziennego funkcjonowania, potrzebna jest otwartość Resortu Zdrowia na dialog. 

“Pracujemy nad optymalizacją cen wyrobów medycznych, które są produktami surowcowo zależnymi. W przypadku wyrobów, dostępnych w sklepach medycznych, widzimy dobrą wolę i zrozumienie Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatnich 5 lat dokonano największych i najliczniejszych zmian w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Mieliśmy okazję na drodze konsultacji społecznych, wraz z organizacjami reprezentującymi pacjentów i konsultantami krajowymi opiniować propozycję Resortu Zdrowia. Dzięki takiemu działaniu na koniec udaje się wypracować satysfakcjonujące każdą ze stron rozwiązanie.” – mówił Arkadiusz Grądkowski. 

Prezes Izby POLMED nawiązał także do wyrobów medycznych w procedurach szpitalnych w kontekście wyzwań z jakimi środowisko musi się mierzyć. 

“Nawiązując do projektu ustawy o modernizacji szpitali, nie możemy być zaskakiwani regulacjami, w przypadku których zamiast dialogu, otrzymujemy gotowy dokument z minimalnym czasem na zgłoszenie uwag. Wprowadzone rozwiązania powinny być przedmiotem rozmów wszystkich uczestników rynku, których mają dotyczyć.” – dodał A. Grądkowski.

Podczas debaty wybrzmiała silna potrzeba wprowadzenia transparentnego dialogu, uregulowanego sposobem prowadzenia legislacji. Dialog ten  powinien rozpocząć się na poziomie tworzenia projektu ustawy. Podczas takich konferencji uzgodnieniowych mogliby spotykać się wszyscy interesariusze danego projektu. Efekty takich spotkań powinny być zebrane w  dokumencie uwzględniającym oczekiwania każdej ze stron, której interesy porusza projekt danej ustawy. 

Serdecznie dziękujemy portalowi RynekZdrowia.pl za zaproszenie do dyskusji, a wszystkim prelegentom za interesującą rozmowę.