W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego, w Warszawie, w dniach 8-9 lutego odbyło się Forum Organizacji Pacjentów. Forum jest szczególną okazją do dialogu decydentów ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia. 

Izbę POLMED podczas wydarzenia reprezentował Prezes Arkadiusz Grądkowski, który wcielił się w rolę prelegenta występując w dwóch panelach dyskusyjnych “Różne oblicza innowacji w zdrowiu – jak wpływają na życie pacjentów?” oraz “Godność i jakość życia pacjenta w chorobach przewlekłych”. Zapowiedź wydarzenia opublikowaliśmy TUTAJ

Panel “Różne oblicza innowacji w zdrowiu – jak wpływają na życie pacjentów?”  

Nowe technologie także w wyrobach medycznych coraz częściej pojawiają się na rynku. Chodzi nie tylko o całkiem nowe rozwiązania, ale innowacje wprowadzane do już dostępnych produktów. Czy jednak są one powszechnie stosowane przez pacjentów w Polsce? Czy społeczeństwo w razie potrzeby ma do nich dostęp? Gdzie ich szukać? 

Prezes A. Grądkowski zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia mapy szpitali, instytucji, czy miejsc w których są już dostępne nowe technologie medyczne. O ile oferta producentów jest bogata w innowacyjne rozwiązania, to tylko bardzo niewielka ich część jest trwale wdrożona do systemu, a jeśli są, to pacjenci często nie mają ułatwionej do nich ścieżki. 

Reprezentuję branżę wyrobów medycznych, czyli tę, która dostarcza sprzęt i wyroby medyczne. Ten sprzęt jest dostępny dla Pacjentów w dwóch ścieżkach: w procedurach szpitalnych oraz w ramach obowiązującego wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Innowacja może pojawić się nie tylko w zaawansowanych systemach diagnostycznych, innowacją może być także udoskonalenie wyrobów codziennego użytku, jak np. sensor mierzący poziom napełnienia pieluchomajtki.” – powiedział Prezes Izby POLMED

“Innowacje są, ale żeby były dostępne dla Pacjenta, trzeba je wdrożyć do systemu finansowania, a tutaj zaczynają się wyzwania. Jednym z największych, dla wprowadzania innowacyjnych wyrobów medycznych do koszyka świadczeń gwarantowanych jest brak jasno określonych ram czasowych wydawania rekomendacji przez AOTMiT, co wydłuża znacznie sam proces.” dodał. 

Prezes Grądkowski podczas swojego wystąpienia zaprezentował, także przykłady innowacyjnych technologii, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie, jak i tych, które czekają na swoją kolej. Całą debatę, możecie Państwo zobaczyć w poniższym materiale. 

Relacja wideo z pierwszego dnia Forum POD TYM LINKIEM  (Wideo: 7:00:00)

Panel “Godność i jakość życia pacjenta w chorobach przewlekłych”

Wyroby medyczne wspierają Pacjenta w całej trudnej drodze walki z chorobą: wczesnej diagnostyce, leczeniu i radzeniu sobie z jej skutkami.  Zapewniają mobilność, dyskrecję i godność w tym pełnym wyzwań czasie. 

Pacjenci w Polsce są zaopatrywani w niezbędne produkty na podstawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Przede wszystkim należy podkreślić, że wyroby medyczne to nie leki. Zatem regulacje prawne stworzone dla leków, nie mogą być kopiowane dla wyrobów medycznych. System skierowany na efekt kliniczny nie odzwierciedla potrzeb Pacjentów, którzy chcą w miarę możliwości wrócić do codziennego funkcjonowania – a to zapewnia im odpowiednio dopasowany, wysokiej jakości wyrób medyczny

Każdy produkt, który znajduje się w wykazie jest ważny, ponieważ odpowiada na określoną potrzebę Pacjenta. Aby zapewnić pacjentom dostęp do najwyższej jakości wyrobów, niezbędna jest regularna aktualizacja wykazu nie tylko ze względu na wskaźniki ekonomiczne: wysoką inflację, ale także musimy zwrócić uwagę na rozwój technologii. Producenci regularnie ulepszają dostępne produkty, wykorzystują coraz lepszej jakości materiały i wprowadzą innowacyjne wyroby medyczne na rynek, które istotnie wpływają na usprawnienie Pacjenta i jego powrót do życia rodzinnego i zawodowego – odciążając przy tym budżet Państwa. 

Chociaż wykaz był w ostatnich latach aktualizowany, to i tak wiele pozycji pozostaje istotnie niedoszacowanych. Wśród najbardziej jaskrawych przykładów na liście znajdują się peruki oraz protezy piersi, których limit finansowania nie zmienił się od lat. 

Całą debatę, możecie Państwo zobaczyć w poniższym materiale. 

Relacja wideo z drugiego dnia Forum POD TYM LINKIEM (Wideo: 5:09:00)