11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, z tej okazji Izba POLMED weźmie udział w dwudniowym Forum Organizacji Pacjentów, organizowanym przez Fundację Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Prezes Arkadiusz  Grądkowski został zaproszony do dwóch paneli dyskusyjnych: „Różne oblicza innowacji w zdrowiu – jak wpływają na życie pacjentów?” oraz „Godność i jakość życia pacjenta w chorobach przewlekłych.”

Wśród ponad 150 liderów organizacji reprezentujących głos kilkuset tysięcy pacjentów z całej Polski, przedstawiciel wyrobów medycznych wystąpi wśród następujących prelegentów:

Środa | 8.02.2023 | godzina 15:00-16:00

Różne oblicza innowacji w zdrowiu – jak wpływają na życie pacjentów?

 • Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Anna Latos-Bieleńska – Konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, Przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich
 • dr hab. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych
 • Paweł Kikosicki – Dyrektor Centrum e-Zdrowia
 • Arkadiusz Grądkowski – Prezes Izby POLMED
 • Nienke Feenstra – Prezes Zarządu INFARMY
 • Ligia Kornowska – Dyrektor Zarządzająca, Polska Federacja Szpitali
 • Paulina Ignatowska-Zaremba – Wiceprezes Fundacji „K.I.D.S.” Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali

Moderator – red. Krzysztof Jakubiak

Czwartek | 9.02.2023 | godzina 13:15-14:15

Godność i jakość życia pacjenta w chorobach przewlekłych

 • Marcin Martyniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Małgorzata Łukowicz – Konsultant krajowa w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • Ewa Baum – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Marcin Czech – Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Arkadiusz Grądkowski – Prezes Izby POLMED
 • dr Jakub Gierczyński – ekspert ochrony zdrowia, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego
 • dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Monika Łada – Prezes Fundacji „Stwardnienie Rozsiane.info”

Moderator – red. Iwona Schymalla

Forum jest skuteczną płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach ochrony zdrowia oraz sprzyja dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości życia pacjentów. 

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo POD TYM LINKIEM