Niniejszy wzorzec umowy został przygotowany przez Komisję ds. zamówień publicznych działającą w strukturach OIGWM POLMED w oparciu o praktykę i doświadczenie wykonawców działających od lat na rynku wyrobów medycznych. W pracach Komisji brało udział wielu prawników, dla których negocjacje kształtu umów stanowią codzienność.
Podczas prac nad wzorcową umową dołożono wszelkich starań, aby odpowiadała ona rzeczywistym potrzebom zarówno zamawiających, jak i wykonawców. W dokumencie zrównoważono interesy obu stron umowy. Szczególnie ważne było zachowanie równowagi i nienałożenie na żadną ze stron nadmiernego ryzyka.

Final 2019 wzór umowy na dostawe wyrobow medycznych