Organizacje zrzeszające w Polsce przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny, zwróciły się do Ministra Macieja Miłkowskiego z prośbą o spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz stabilności obrotu lekami i wyrobami refundowanymi.

Ubiegłoroczny projekt ustawy refundacyjnej, wzbudził wiele krytycznych uwag interesariuszy. Według przedstawionych opinii przyjęcie regulacji przyczyniłoby się do:

  • wzrostu poziomu dopłat pacjentów do produktów refundowanych;
  • ograniczenia ich dostępności zagrożenia dla zapewnienia ciągłości obrotu produktami refundowanymi;
  • oraz redukcji poziomu produkcji krajowej.

W związku z tym, organizacje zwróciły się z prośbą o możliwość spotkania z Panem Ministrem Miłkowskim oraz kluczowymi ekspertami analizującymi rynek leków i wyrobów medycznych w Polsce, aby przedstawić swoje stanowisko do planowanych zmian w zakresie ustawy refundacyjnej.