Podpisany przez Izbę POLMED, Polską Federację Szpitali oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej apel dotyczy prognozowanych opóźnień w procesie certyfikacji wyrobów medycznych zgodnie z nowymi przepisami. 

Medical Device Regulation (MDR) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które w znaczącym stopniu wpłynie na funkcjonowanie całego sektora wyrobów medycznych w Europie.

MDR to ciągle wiele wyzwań i niewiadomych, a ewentualne negatywne skutki będą odczuwalne w 2024 r. i późniejszych latach. Jedno jest pewne- przed branżą wyrobów medycznych stoi ogromne wyzwanie, w którym czas jest największym wrogiem. Niewątpliwie niezbędne są rozwiązania systemowe oraz legislacyjne, które dadzą więcej czasu i większe możliwości w zakresie recertyfikacji wyrobów medycznych jednostkom notyfikowanym.

Dostrzegając wyzwania związane z wyżej opisaną regulacją wystosowaliśmy wspólny apel do Ministra Zdrowia, podpisany przez:

✍? Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED

✍? Polską Federację Szpitali

✍? Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej