W ostatnich latach wydatki na leczenie chorób nowotworowych istotnie wzrosły. Aktualnie funkcjonuje ponad 30 programów lekowych w tym obszarze terapeutycznym. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020 – 2030 przewiduje 11 mld złotych na realizację celów dokumentu – obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe oraz zmniejszenie śmiertelności z ich powodu. Jednak w onkologii, na skuteczne leczenie ma wpływ nie tylko prawidłowa opieka medyczna, ale także dobrostan pacjentów. Tymczasem finansowanie wyrobów medycznych, istotnie poprawiających komfort życia pacjenta, nie zmieniło się od wielu lat. Do najjaskrawszych przykładów należą protezy piersi czy peruki – wyroby niezbędne dla wielu kobiet, których dotknęła choroba nowotworowa. Problem dostrzega również sejmowa podkomisja stała ds. onkologii, która, w trosce o godność polskich pacjentek, podjęła działania mające na celu zmianę tej sytuacji.

Mimo że coraz częściej w walce z rakiem stosowane są nowoczesne techniki operacyjne, tj. operacje oszczędzające BTC czy rekonstrukcje, to jednak nie wszystkie kobiety kwalifikują się do tego rodzaju terapii. Część pacjentek, mająca schorzenia współistniejące nieraz nie może poddać się zabiegowi rekonstrukcji. Jedynym ratunkiem dla nich jest mastektomia i późniejsze używanie protez piersi.

Same protezy nie tylko są niezbędnym elementem terapeutycznym pozwalającym pacjentom po przebytej chorobie na powrót do życia społecznego i zawodowego, ale również pozwalają na zmniejszenie powikłań związanych z leczeniem choroby nowotworowej (skoliozy, zmian kostno-stawowych czy obrzęków limfatycznych).

Liczba pacjentek używających protez piersi jest stosunkowo niewielka i wciąż się zmniejsza. Mimo to, Ministerstwo Zdrowia, z wyjątkiem uwzględnienia w 2014 r. zmian cen spowodowanych nałożeniem w 2004 8% VAT, od blisko 20 lat nie zwiększyło finansowania tej kategorii wyrobów medycznych. Należy przy tym pamiętać, że ta grupa pacjentek, to w większości kobiety przebywające na emeryturze z niskim uposażeniem, których nie stać na produkty wysokiej jakości – mówi Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED – Warto również wspomnieć, że brak odpowiedniej zewnętrznej protezy generuje dodatkowe wydatki z budżetu państwa przeznaczone na leczenie chorób współistniejących i rehabilitacji – dodaje.

Dofinansowanie do protezy przysługuje raz na dwa lata, a w sytuacji jej uszkodzenia przed upływem tego okresu kobieta ponosi 100% wartości kosztów nowej protezy. Poza zakupem tego wyrobu pacjentki onkologiczne muszą – nieraz przez całe życie – przyjmować dodatkowe leki farmakologiczne. Te są często w 100% odpłatne, co powoduje, że niektóre kobiety stawiane są w niezwykle trudnej sytuacji, bez środków na podstawowe potrzeby życiowe.

Drugą z „zapomnianych” przez resort kategorii wyrobów są peruki, których finansowanie również nie wzrosło od 18 lat. Tymczasem, przez te lata zmieniła się nie tylko technologia produkcji, ale również i wymagania społeczne.

– To właśnie peruka umożliwia kobietom funkcjonowanie w społeczeństwie bez zwracania uwagi na chorobę i utratę włosów. Nie chcąc korzystać ze zwolnień lekarskich, kobiety chcą nadal spełniać się w życiu zawodowym i nie pokazując swojej choroby. Jednak decydując się na ten wyrób, kobiety oczekują, że będzie on najwyższej jakości w zakresie doboru włosów, koloru czy fryzury. Umożliwienie pacjentkom dostępu do dobrej jakości wyrobów medycznych z tej kategorii istotnie podwyższa jakość ich życia
i sprawia, że znacznie łatwiej odnaleźć się im we własnym ciele, a często podjąć decyzję o dalszym leczeniu – chemioterapii. Dobrze dobrana peruka daje nie tylko ogromny komfort psychiczny, ale również zapewnia komfort fizyczny i społeczny. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy lepiej zwiększyć limit refundacji na protezy i peruki czy finansować zwolnienie lekarskie i leczenia psychologiczne? –
mówi Ewa Maciejewska, Prezes Stowarzyszenia “Łódzki Klub Amazonka”.

W chorobie nowotworowej godność pacjenta jest istotnym czynnikiem wpływającym na możliwość jego wyzdrowienia. To dzięki niej pacjenci mają wolę walki z chorobą, czują, że nie są sami z tym problemem, co zachęca ich do podejmowania dalszych starań i szukania drogi do wyzdrowienia. Jako przewodnicząca sejmowej podkomisji ds. onkologii podejmuję wspólny dialog z ministerstwem oraz branżą wyrobów medycznych szukając nowych rozwiązań, które pomogą pacjentom walczącym z nowotworami – mówi Barbara Dziuk, przewodnicząca podkomisji stałej ds. onkologii.

Mając na uwadze dobro pacjentek, Izba POLMED ponownie podjęła dialog z Ministerstwem Zdrowia mający na celu zwiększenie finansowania protez piersi i peruk.

Mamy nadzieję, że resort odniesie się pozytywnie do postulatów środowiska pacjentów i branży wyrobów medycznych. To z pewnością przełoży się na poprawę jakości życia pacjentek, a w sposób pośredni również na istotne oszczędności w budżecie Państwa, wynikające ze zmniejszenia finansowania innych świadczeń dla pacjentek onkologicznych – podkreśla Arkadiusz Grądkowski.