Izba POLMED otrzymała kolejną odpowiedź na przesłane do NFZ pismo dot. obowiązku stażu dla osób posiadających ważny certyfikat kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

NFZ dopuszcza staż zdobyty również na podstawie innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę, pod warunkiem właściwego udokumentowania.

Izba POLMED będzie kontynuować działania zmierzające do ograniczenia tego wymogu.

Aby odczytać pełną treść odpowiedzi NFZ, kliknij w powyższy banner lub TUTAJ