Jak sprawić, żeby kontakty pomiędzy uczestnikami rynku ochrony zdrowia były przejrzyste, a wydarzenia edukacyjne miały charakter czysto merytoryczny? 

Odpowiedzią na te wyzwania jest SOWE – System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych. 

SOWE pomaga w podjęciu decyzji o ewentualnym udziale w wydarzeniu lub jego wsparciu w innej formie przez firmy z branży wyrobów medycznych. Rozwiązanie to opiera się na zasadach zgodnych z kodeksami etyki, wprowadzonymi przez zrzeszenia branżowe, takie jak OIGWM POLMED czy MedTech Polska.

Jakie przepisy regulują wydarzenia edukacyjne w branży wyrobów medycznych?

Branża wyrobów medycznych dba o najwyższe standardy etyczne, poprzez samoregulację np. w formie kodeksów etyki.

Zapisy zawarte w takich kodeksach porządkują te obszary, które nie są objęte regulacjami prawnymi. W ten sposób tworzone są jasne zasady i reguły postępowania tam, gdzie może pojawić się ryzyko np. korupcji lub inne dylematy natury etycznej.

Wprowadzenie wspólnych zasad organizacji wydarzeń edukacyjnych dla uczestników rynku ochrony zdrowia ma ograniczyć ryzyko niewłaściwej oceny takich wydarzeń dla firm wspierających, uczestników oraz samych organizatorów. 

Jest odpowiedzią na różnorodność polityk Compliance firm z branży medycznej i regulacji branżowych. Jasne wytyczne, wspólne dla wszystkich uczestników rynku, będą dla nich dużym ułatwieniem. Dotychczas często nie było jasne, co jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami, a co nie. Zarówno organizatorzy wydarzeń, ich uczestnicy, jak też firmy udzielające wsparcia tym wydarzeniom, mogli być zdezorientowani brakiem klarownych wytycznych. 

Platforma edukacyjna i certyfikat SOWE

Dlatego powstało SOWE. Częścią projektu jest uruchomienie platformy edukacyjnej, która zapewni podmiotom dostęp do aktualnych wytycznych oraz szczegółowych zasad organizowania wydarzeń, zgodnie z wytycznymi branży medycznej. Platforma zapewnia też dostęp do narzędzia umożliwiającego organizatorowi zgłoszenie wydarzenia edukacyjnego do oceny jego zgodności z przyjętymi kryteriami.

Wynikiem pozytywnej oceny jest wydanie certyfikatu potwierdzającego taką zgodność. Daje on pewność, że zarówno udział w wydarzeniu, jak i jego wsparcie przez podmiot z branży wyrobów medycznych, nie budzą wątpliwości co do zgodności z kodeksami etycznymi, przyjętymi przez organizacje partnerskie SOWE.

Jak będzie wyglądała certyfikacja w SOWE?

Organizatorzy wydarzenia zgłoszą je do oceny w ramach SOWE poprzez wypełnienie i wysłanie stosownego formularza, dostępnego po zarejestrowaniu się na stronie www.sowe.org.pl.

Compliance Officer oceni zgłoszone wydarzenie pod kątem jego zgodności z przyjętymi kryteriami, na podstawie dostarczonych informacje.

Wydarzenia edukacyjne, które pomyślnie przejdą ten proces, otrzymają wcześniej wspomniany certyfikat.

To pozwoli wszystkim podmiotom zaangażowanym w ocenione wydarzenia tj. organizatorom, uczestnikom tych wydarzeń i firmom, na podejmowanie decyzji odnośnie udziału w tym wydarzeniu, na podstawie niezależnej oceny.

Jakie elementy będą sprawdzane podczas weryfikacji wydarzenia?

Weryfikacja wydarzeń, które będą zgłoszone do otrzymanie certyfikatu zgodności, będzie obejmować poniższe kwestie:

  1. Lokalizacja geograficzna (w zależności od terminu – są miejsca, w których wydarzenia nie powinny być planowane w danym czasie, przez np. trwający sezon turystyczny).
  2. Obiekt, w którym wydarzenie ma się odbyć np. standard hotelu.
  3. Program naukowy (wydarzenie musi być edukacyjne, z określoną liczbą godzin przeznaczonych na przekazywanie wiedzy).
  4. Obecność osób towarzyszących.
  5. Zakres i forma pakietu rejestracyjnego.
  6. Zakwaterowanie.
  7. Rozrywka  – co do zasady nie powinna mieć ona miejsca w ramach wydarzeń edukacyjnych.
  8. Komunikacja dotycząca wydarzenia.

Kryteria te nie są niczym nowym i do tej pory były stosowane w branży. To, czego brakowało, to ich zunifikowanie i ustrukturyzowanie w oparciu o wytyczne ujęte w kodeksach etycznych.

Wierzymy, że nasz projekt pomoże w transparentnej organizacji wydarzeń edukacyjnych dla branży wyrobów medycznych i pozwoli uniknąć wszelkich niejasności w relacjach między uczestnikami rynku ochrony zdrowia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie SOWE  – kliknij!