Izba POLMED podejmuje starania mające na celu poprawę sytuacji pacjentów w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, także tych finansowanych ze środków publicznych. Po ukazaniu się długo wyczekiwanego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie na stronie Rządowego Centrum Legislacji, niezwłocznie rozpoczęliśmy analizę dokumentu wraz z ekspertami. Niestety w opublikowanym projekcie dopatrzyliśmy się zmian, których nie możemy uznać za korzystne dla pacjentów w zakresie wyrobów stomijnych. 

Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że cieszymy się iż Ministerstwo Zdrowia podjęło się nowelizacji rozporządzenia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  Jako Izba pozytywnie rozpatrujemy prowadzone prace. To dobry krok w stronę pacjentów i ich poprawy funkcjonowania i życia w społeczeństwie.

Niestety zaproponowane zmiany w projekcie w zakresie wyrobów stomijnych są nietrafione i w praktyce mogą pogorszyć sytuację pacjentów. Wpłyną one negatywnie na możliwość zaopatrywania się w odpowiednie wyroby, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania.

Oto główne czynniki dla których Izba POLMED wniosła uwagi do rozporządzenia:

 • Ministerstwo Zdrowia w przypadku wyrobów stomijnych zaproponowało limit cenowy za sztukę oraz dopłatę pacjenta. Zaproponowane zmiany bazują na wycenach najtańszych produktów, zapewne niebędących już w powszechnym użytkowaniu ze względu na postęp, jaki dokonał się w zakresie zaopatrzenia pacjentów z wyłonioną stomią. 
 • W projekcie rozporządzenia główną zmianą jest sposób finansowania. Do tej pory był on określany kwotowo, tzw. ryczałt miesięczny, natomiast nowelizacja projektu zakłada, aby limit obowiązywał na jedną sztukę wyrobu stomijnego. 
 • Innym czynnikiem są zaproponowane przez Ministerstwo limity ilościowe, które zamiast pomóc pacjentom, to jeszcze bardziej pogarszają ich sytuację, gdyż są one zdecydowanie za niskie i nie wystarczające, aby pacjenci mogli zaopatrzyć się w odpowiednie wyroby. Przewidziane limity ilościowe spowodują, że pacjenci będą zmuszeni do ponoszenia ogromnych kosztów związanych z zakupem worków, gdyż nie będą oni w stanie kupić w tej cenie wyrobu spełniającego ich potrzeby.
 • Kolejną niekorzystna zmianą jest wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych, który wynosi 10 lub 20%. Jest to ewidentna zmiana  na niekorzyść pacjentów, którzy przez ostatnie 20 lat nie byli zobowiązani do udziału własnego w limicie finansowania ze środków publicznych. 
 • Projekt zakłada wprowadzenie nowej kategoryzacji, która w praktyce oznacza, że niektórzy pacjenci zostaną pozbawieni możliwości korzystania z finansowania.  Do tej pory wyroby stomijne, w tym worki stomijne oraz wyroby do pielęgnacji stomii były uregulowane łącznie. Natomiast w Projekcie zdecydowano się na rozdzielenie tych dwóch produktów. 

W związku z powyższym Izba POLMED wnioskuje o: 

 1. utrzymanie obecnego systemu finansowania w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego bez wprowadzania procentowego udziału własnego pacjenta w finansowaniu
 2. zwiększenie, a tym samym urealnienie, limitów ryczałtów miesięcznych (zgodnie z naszymi wcześniejszymi postulatami Izby POLMED), jak poniżej:
  • kolostomia – do 400 zł,
  • ileostomia – do 500 zł,
  • urostomia – do 600 zł.
 3. rezygnację z rozbicia w Rozporządzeniu wyrobów stomijnych na kilka nowych pozycji i pozostawienie grupy wyrobów stomijnych w jednej pozycji P. 99
 4. włączenie zaopatrzenia dla nefrostomii w poz. 99 jako zaopatrzenie urostomijne

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem Izby POLMED przesłanym do Ministra Zdrowia: