Izba POLMED popiera kierunek planowanych zmian, w szczególności w zakresie wprowadzenia nowych pozycji do wykazu oraz rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na poszczególne rodzaje wyrobów medycznych. Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia propozycja nowelizacji rozporządzenia zapewni pacjentom szerszy dostęp do innowacyjnych wyrobów medycznych.

Należy jednak podkreślić zasadność dalszej weryfikacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w oparciu o nowoczesną kategoryzację wyrobów medycznych i konieczność dostosowania limitów finansowania do aktualnych realiów rynkowych.

W ramach konsultacji publicznych Izba POLMED opracowała do projektu szereg szczegółowych uwag, których uwzględnienie, w naszej ocenie, podniosłoby jakość funkcjonowania systemu oraz polepszyło sytuację pacjentów.

Pierwszą ważną zmianą, którą rekomenduje Izba POLMED jest rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na aparaty słuchowe oraz wkładki uszne o dyplomowanych protetyków słuchu i lekarzy POZ. W większości przypadków to właśnie protetyk słuchu prowadzi pacjenta i zna jego potrzeby oraz oczekiwania. Zatem n  powinni oni mieć możliwość przepisywania określonych wyrobów wspomagających słuch. Obecne przepisy nakazują pacjentowi wizytę u lekarza specjalisty w  celu otrzymania zlecenia. Wiąże się to z utrudnieniami czasowymi dla chorego i zbędnym obciążeniem systemu ochrony zdrowia. Zmiana przepisów przyniosłaby Narodowemu Funduszowi Zdrowia oszczędność  w wysokości równowartości 80 tys. specjalistycznych wizyt rocznie.

Drugą istotną kwestią jest możliwości skrócenia okresu użytkowana wyrobów medycznych. Przykładem mogą tu być protezy piersi.  Stan fizyczny  pacjentek (np. waga) zmieniają się w trakcie choroby. Jest to wynikiem np. z rehabilitacji czy zabiegów chirurgicznych. W efekcie, protezy piersi mogą w szybkim czasie przestać pasować do anatomii ciała, co zaburza proces leczenia i powoduje znaczny dyskomfort. Źle dopasowana proteza piersi może ograniczać funkcje oddychania, a także powodować zaburzenia pracy mięśni. Zwiększenie dostępu pacjentek do protez piersi zdecydowanie poprawiłoby proces rekonwalescencji, a także ich kondycję psychiczną.

W ramach rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia zdecydowało także o podniesieniu limitu ilościowego dla środków chłonnych. Okazuje się jednak, że ta zmiana może nie mieć istotnego znaczenia dla pacjentów. Bez zmian pozostaje bowiem miesięczny limit finansowy. W praktyce oznacza to, że umożliwia się pacjentom nabycie większej liczby materiałów chłonnych, ale kwota finansowania pozostaje bez zmian. Zatem jeśli pacjent chciałby skorzystać z tej możliwości będzie musiał wybrać tańsze wyroby, aby zmieścić się w niezmienionym limicie. W opinii Izby POLMED jeżeli sytuacja pacjentów ma się poprawić konieczne w tej sytuacji będą dalsze zmiany przepisów.

Izba POLMED pozostaje do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wypracowania rozwiązań legislacyjnych, które zwiększą dostęp pacjentów do leczenia, a także usprawnią funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia.

Komunikat do pobrania tu.