Ministra Zdrowia w zaproponowanym projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nadal nie zmieniło limitu finansowania na protezy piersi i peruki. Obecny limit nie jest dostosowany do aktualnych realiów rynkowych, co wpływa negatywnie na dostępność tych wyrobów medycznych dla pacjentów. Bardzo często nie są oni w stanie znaleźć produktu (zarówno protezy piersi jak i peruki), odpowiadającego ich potrzebom w limicie finansowania przewidzianym w wykazie.

Zmiany przedstawione poniżej pozwolą na zaoferowanie polskim pacjentom onkologicznym lepszego dostępu do najnowszych technologii i zapewnienie obsługi spełniającej obowiązujące na całym świecie standardy.

W trosce o dobro pacjentów w  piśmie do Ministra Zdrowia wnioskowaliśmy o:

  • podniesienie limitu finansowania protez piersi do kwoty 450 zł;
  • w odniesieniu do protez piersi: rozszerzenie grona osób uprawnionych do wystawienia zlecenia na protezy piersi o lekarza pediatrę, gdyż jest to specjalista, który najczęściej widzi dziecko do 18 roku życia, a hipoplazja (niedorozwój) mięśni klatki piersiowej, piersi oraz czasami brodawki sutkowej zaczyna być widoczny u dziewczynek w wieku dojrzewania.
  • podniesienie limitu finansowania peruk – protez włosów do kwoty 350 zł;
  • w odniesieniu do peruk: rozszerzenie grona osób uprawnionych do wystawiania zlecenie na peruki o lekarza endokrynologa, gdyż jest to specjalista diagnozujący problemy hormonalne, w tym choroby tarczycy, przysadki mózgowej i nadnerczy, które w konsekwencji powodują często utratę włosów.

W związku z powyższym, w tym zapewnienia pacjentom odpowiedniego dostępu do wyrobów medycznych, które spełniają europejskie standardy, uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych postulatów w zakresie protez piersi i peruk – protez włosów.

Wyroby medyczne takie jak protezy piersi i peruki sprawiają, że pacjenci mają wolę walki z chorobą oraz zachęcają ich do podejmowania dalszych starań, przede wszystkim szukania drogi do wyzdrowienia!

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem Izby POLMED przesłanym do Ministra Zdrowia: