Izba POLMED wystosowała stanowisko do Ministra Zdrowia dotyczące opublikowanej na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie produktów diabetologicznych.

Po zapoznaniu się z powyższym projektem rozporządzenia, w ocenie firm członkowskich Izby POLMED, do Projektu należy wprowadzić kilka istotnych zmian w zakresie dotyczącym produktów diabetologicznych, które przedstawiamy poniżej. W naszej ocenie zmiany te istotnie wpłyną na zwiększenie dostępności wyrobów medycznych dla pacjentów. 

W wysłanym stanowisku do Ministra Zdrowia wnioskowaliśmy o:

  • ujednolicenie okresu użytkowania modułów infuzyjnych do pomp insulinowych bezdrenowych z okresem użytkowania na jaki przysługują sensory CGM (poz. 135), oraz sensory FGM (poz. 137) – tj. raz na 6 miesięcy;
  • podniesienie limitu finansowania za sztukę modułu infuzyjnego do pompy insulinowej bezdrenowej w poz. 91 z 30 zł/szt. do 35 zł/szt;
  • dodanie w pozycji 134 zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej bezdrenowej;
  • finansowanie zbiornika na insulinę do osobistej pompy insulinowej raz na miesiąc do 10 szt., z limitem finansowania określonym na 450 zł/miesiąc;
  • umożliwienie kontynuacji terapii za pomocą systemu RT-CGM pacjentom z cukrzycą typu 1 i 3 powyżej 26 r.ż. z nieświadomością hipoglikemii leczonych z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych. W związku z tym firmy członkowskie wnoszą o rozszerzenie kryteriów przyznawania poz. 135 i 136 także o pacjentów z cukrzycą typu 1 i 3 po 26 roku życia leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii;
  • wprowadzenie zmiany w kryteriach przyznawania poz. 137. Obecnie zaproponowana treść postanowienia budzi wątpliwości co do wymogu „noszenia czujnika przez co najmniej 75% czasu”. Rekomendujemy zastąpienie tego kryterium, kryterium odsetka czasu, podczas którego sensor był aktywny;
  • modyfikację zapisu w kolumnie 2 na „z dokładnością MARD≤10%” co pozwoli na jednoznaczną interpretację kryterium.

W trosce o dobro pacjentów, w tym o zapewnienie im odpowiedniego dostępu do wyrobów medycznych, uprzejmie prosimy o wprowadzenie postulowanych przez nas zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem Izby POLMED przesłanym do Ministra Zdrowia: