Izba POLMED: jesteśmy na dobrej drodze do uprządkowania rynku wyrobów medycznych w Polsce. Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia o budowie Centralnego Rejestru Wyrobów Medycznych podniesie racjonalność wydatków publicznych i zwiększy dostęp pacjentów do leczenia. Ma się tym zająć specjalnie powołany Zespół. Cieszymy się, że postulat o którym mówimy od lat został wysłuchany.

 

W czasie epidemii cały świat przekonał się jak ważną rolę w funkcjonowaniu ochrony zdrowia pełnią wyroby medyczne. Powoli wyciągane są pierwsze wnioski na temat tego, które obszary należy usprawnić administracyjnie, a jakie udoskonalić pod kątem technologicznym. Centralny Rejestr jest pierwszym ważnym krokiem w kierunku potrzebnych zmian.

 

Najważniejszym zadaniem Zespołu jest ujednolicenie zasad weryfikowania i rozliczania wyrobów medycznych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. Jeżeli uda się ten cel zrealizować, możemy mówić o prawdziwej innowacji procesowej która zoptymalizuje proces zawierania umów oraz rozliczania zrealizowanych zleceń – już dziś ten proces jest prostszy dzięki elektronizacji zlecenia.

 

W przeszłości mieliśmy sytuacje, w których poszczególne OW w różny sposób interpretowały zalecenia Centrali. Zdarzało się również, że konkretne produkty podlegały publicznemu finansowaniu tylko w wybranych regionach. Powodowało to zakłócenia w dostępie do wyrobów oraz potęgowało biurokrację. Teraz ma się to zmienić.

 

,,Z dużym uznaniem odnosimy się do obecnych działań NFZ. Jesteśmy pewni, że powołany Zespół opracuje przedmiotową koncepcję, a ta znacząco przyczyni się do usprawnienia szeregu procesów w zakresie kontraktowania świadczeń na wyroby medyczne. Dzisiaj każdy z oddziałów NFZ zawiera ze Świadczeniodawcą osobną umowę której elementem jest załącznik z ofertą wyrobów wraz z limitem finansowym – wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym świadczeniodawcy muszą składać oferty na wyroby medyczne osobno, a na dodatek składają je nie centralnie tylko do każdego oddziału NFZ oddzielnie. Z każdym z oddziałów z osobna muszą też rozliczać zrealizowane zlecenia” – mówi Mirosław Padjasek, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

 

,,Centralny Rejestr Wyrobów Medycznych pozwoli na zwiększenie jakości przekazywanych danych rozliczeniowych przez świadczeniodawców realizujących zlecenia na wyroby medyczne, a także ograniczy występowanie wątpliwości dotyczących kwalifikacji danego produktu do odpowiedniego limitu finansowania” – dodaje.

 

Izba POLMED jest gotowa do dalszej aktywnej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu opracowania najbardziej funkcjonalnych rozwiązań. Światowa epidemia pokazała, że wiele procesów można w znaczący sposób zoptymalizować. Dotyczy to np. zlecenia na wyroby medyczne, które w tych niecodziennych warunkach obrało formę niemal w pełni teleinformatyczną. Zrealizowanie postawionych przed Zespołem celów kapitalnie przybliży nas do e-zlecenia. Jest to dobra podstawa do dalszych prac i stawiania kolejnych ważnych kroków.