Nowym prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED został Robert Rusak. Zastąpił na tym stanowisku panią Annę Kasprzak. Robert Rusak z branżą medyczną związany jest od wielu lat. Pracował zarówno dla firm farmaceutycznych, jak i największych producentów wyrobów medycznych.

Głównym celem i zadaniem nowego Prezesa będzie kontynuacja dotychczasowych aktywności Izby tj. występowanie w imieniu członków Izby na wielu płaszczyznach, prowadzenie dialogu z ekspertami, środowiskiem pacjentów oraz administracją rządową i instytucjonalną. W swoich działaniach reprezentować będzie potrzeby ok 100 firm zrzeszonych w Izbie POLMED.

Izba POLMED to największa i najbardziej reprezentatywna organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych w Polsce. Objęcie stanowiska Prezesa takiej organizacji to zaszczyt, ale też duże wyzwanie. W Zarządzie Izby jestem od wielu lat. Znam potrzeby naszych członków i ich oczekiwania. Skupiamy zarówno dużych producentów, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Chciałbym, aby działania Izby oprócz bieżącego dialogu z decydentami w sprawach, które dotyczą bezpośrednio naszego rynku, promowały właśnie działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw i pomagały im się rozrastać. Izba powinna aktywnie uczestniczyć w tworzeniu takich warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które pozwolą przedsiębiorcom w Polsce dorównać krajom Europy zachodniej w produkcji i dystrybucji innowacyjnych wyrobów medycznych.

Prezes Robert Rusak zapewnia, że Izba POLMED kontynuować będzie działania edukacyjne skierowane do decydentów oraz kluczowych instytucji publicznych, ekspertów i organizacji pacjentów. Jednym z elementów strategii będzie promocja potencjału inwestycyjnego i innowacji w sektorze wyrobów medycznych.

Sądzę, że zbyt często zapominamy o tym, że wyroby medyczne to produkty, które ratują zdrowie i życie pacjentów. W swoich działaniach jako Prezes Izby chciałbym o tym przypominać. Branża wyrobów medycznych to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów z ogromnym potencjałem inwestycyjnym. Z takim przekazem będę chciał docierać do społeczeństwa – mówi Robert Rusak, Prezes Izby POLMED.