Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został dziś  projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zostanie przedłożony Stałemu Komitetowi Rady Ministrów.

Link do treści projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12286460/12358509/12358510/dokument256265.pdf

Link do zestawienia uwag do przedmiotowego  projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12286460/12358509/12358510/dokument256266.pdf – uwagi OIGWM POLMED znajdują się w pozycjach 266-284