Izba POLMED informuje, że dnia 21 lipca wysłała do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo z prośbą o poparcie stanowiska w zakresie interpretacji okresu wymaganego stażu dla osób posiadających ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

O interpretację poprosiliśmy w związku z odrzucaniem przez niektóre Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia zgłoszeń do realizacji ww. świadczeń składanych przez osoby posiadające ważny certyfikat i dwuletni staż (lub roczny w zależności od rodzaju zaopatrzenia).

Oddziały Wewnętrzne NFZ argumentowały odrzucenie wspomnianych zgłoszeń wskazując, że staż powinien być liczony od momentu uzyskania certyfikatu. Izba POLMED nie zgadzała się z taką interpretacją.