W ramach obchodów tego wydarzenia, zorganizowano konferencję “Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR”. Przy tej okazji wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym „Innowacyjne technologie w medycynie i farmacji – czy polska myśl technologiczna jest na poziomie rozwiązań światowych?” 

Podczas wydarzenia reprezentował nas Prezes Izby POLMED – Arkadiusz Grądkowski, który w swoim wystąpieniu skupił się na podkreśleniu znaczenia branży wyrobów medycznych dla Pacjentów i krajowej Gospodarki.  

“W naszym kraju produkcja wyrobów medycznych plasuje się na poziomie 11 mld zł, co jest porównywalne do produkcji leków, które utrzymują się na poziomie 12,4 mld zł. Muszę podkreślić, że także w odniesieniu do farmaceutyków, wytworzenie wyrobu medycznego jest relatywnie tanie. Mówi się, że aby wytworzyć nowy lek, należy zainwestować ok. 1 mld dolarów. Wytworzenie i wprowadzenie wyrobu medycznego (urządzenia), kosztuje nawet kilkaset tysięcy złotych.” – mówił Prezes Izby POLMED

Podsumowując dyskusję, prelegenci zgodzili się ze stwierdzeniem, że Polska ma bardzo silną kadrę naukową, doskonałe zaplecze techniczne i może zająć wysokie miejsce wśród europejskich i światowych innowatorów. Potrzebna jest przejrzysta polityka dla wyrobów medycznych w naszym Państwie. Wsparcie dotacyjne co najmniej na dotychczasowym poziomie, a także zmiana polityki gospodarczej, w kreowaniu której należy uwzględniać wszystkich interesariuszy i ekspertów z sektora ochrony zdrowia.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już od 15 lat jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. Z okazji jubileuszu, serdecznie życzymy dalszych sukcesów na tej drodze i deklarujemy otwartość na współpracę w zakresie innowacyjnych wyrobów medycznych.