Marzec w Izbie POLMED rozpoczął się intensywnie. Zaraz po VIII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w Katowicach, Prezes Arkadiusz Grądkowski reprezentował nas na konferencji organizowanej przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych, podczas której wystąpił jako prelegent w dwóch panelach dyskusyjnych.

 • „Choroby zakaźne a zdrowie publiczne. Jak zapewnić skuteczną diagnostykę?” 
 • „Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych. Jak przygotować się do kolejnych epidemii?

W ramach piątej edycji Szczytu Polityki Zdrowotnej organizowanej przez Instytut Rozwoju Społecznego – IRSS, eksperci rozmawiali o chorobach zakaźnych, skutecznej i szybkiej diagnostyce, dostępie do leczenia i działań profilaktycznych, a także komunikacji i edukacji w zakresie podnoszenia świadomości na temat rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

“Diagnostyka chorób rzadkich jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Choroby rzadkie, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się małą liczbą zachorowań, co utrudnia ich zdiagnozowanie oraz leczenie. Jednym z największych problemów jest to, że wiele chorób rzadkich ma podobne objawy jak inne choroby, co utrudnia ich rozpoznanie. Dlatego ważnym elementem,  potrzebnym do prawidłowego wyzdrowienia jest stworzenie mapy placówek medycznych, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania medyczne wraz ze szczegółowym ich opisem. Taka technologia pozwoliłaby lekarzom na szybszą diagnostykę, a pacjentom na wcześniejsze poddanie się leczeniu, co często ma zbawienny wpływ na powrót do zdrowia.” – mówił Prezes Izby A. Grądkowski.

Jako Izba POLMED wierzymy, że podjęcie debaty w gronie najwybitniejszych ekspertów medycznych, systemowych oraz przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pacjentów, otworzy drogę do wypracowania propozycji rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności do diagnostyki, leczenia i kompleksowej opieki nad pacjentami z chorobami zakaźnymi oraz w jaki sposób należy przygotować systemy opieki zdrowotnej do nadzoru epidemiologicznego w czasie kryzysu migracyjnego.

W wydarzeniu wzięli udział:

 • Waldemara Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • dr Rafał Staszewski, Zastępcę Prezesa ds. Finansowania Badań w Agencji Badań Medycznych,
 • Anna Kordecka, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Usług Opieki Zdrowotnej w Agencji Oceny i Taryfikacji Technologii Medycznych,
 • Tomasz Latos, Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP,
 • prof. Barbara Bożena Dołęgowska, Konsultant Krajowy ds. Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Prof. Andrzej Horban, Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaźnych,
 • dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Epidemiologii,
 • Prof. Robert Flisiak, Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 • Prof. Krzysztof Tomasiewicz, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów 

Diagnostyka chorób rzadkich jest nadal obszarem wymagającym intensywnych badań, ale dzięki postępom w technologii oraz współpracy między naukowcami i lekarzami możliwe jest skuteczniejsze rozpoznawanie i ich leczenie.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, a wszystkim uczestnikom za podzielenie się cennymi spostrzeżeniami, a także za wspólne wypracowanie rekomendacji dalszych działań w dziedzinie chorób rzadkich.