W panelu dyskusyjnym pt. “Medycyna przyszłości” reprezentował nas prezes Izby POLMED. W towarzystwie ekspertów ze “świata” innowacji, ekonomii oraz medycyny dyskutowano o procesie wprowadzania innowacji i priorytetach w polityce zdrowotnej. 

Konferencja, zorganizowana przez Agencję Badań Medycznych “Impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji” już za nami. 

W panelu dyskusyjnym pt. “Medycyna przyszłości” wystąpił Arkadiusz Grądkowski – Prezes Izby POLMED – oraz inni eksperci ze świata innowacji, ekonomii oraz medycyny. Celem spotkania było wyznaczenie priorytetów polityki zdrowotnej, jak również przedstawienie perspektywy rozwoju terapii personalizowanych, wyrobów medycznych i cyfryzacji w polskiej ochronie zdrowia.

 Paneliści: 

  • Krzysztof Górski, Dyrektor Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych
  • Karolina Nowak, Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii w Agencji Badań Medycznych
  • Paweł Roszczyk, Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., Dyrektor Zarządzający
  • dr hab. Radosław Zagożdżon – Kierownik Projektu pn. Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network, WUM
  • Maciej Wieczorek – Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.
  • dr Marcin Piejko – Ekspert ABM w dziedzinie Terapii Zaawansowanych
  • Katarzyna Malik – Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Polfa Warszawa
  • Urszula Jaworska – Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej 

Konferencja miała na celu również omówienie ważnych problemów z punktu widzenia polskich pacjentów. W ramach wydarzenia został przedstawiony plan działań konkursowych Agencji Badań Medycznych na 2023 r. uwzględniający szczególnie palące potrzeby zdrowotne polskich pacjentów.

Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED podczas swojego wystąpienia poruszył charakterystykę polskiego rynku wyrobów medycznych, który jest bardzo zróżnicowany oraz perspektywę jego rozwoju. Podkreślił relatywnie niski koszt wprowadzenia na rynek innowacyjnego wyrobu medycznego i opowiedział jak ogromną szansą jest włączenie sztucznej inteligencji do sektora ochrony zdrowia. 

“Trzeba tutaj podkreślić, cytując Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, że sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarza, jednak lekarz, który nie korzysta z nowych technologii zastąpi medyka, który takich rozwiązań nie zna…

Z informacji przekazywanych przez Firmy Członkowskie Izby POLMED, co także potwierdzają pracownicy szpitali, wynika, że bardzo brakuje sztucznej inteligencji w obszarze diagnostyki obrazowej. W tej dziedzinie często umożliwia wykrycie tego, co gołym okiem jest trudne do dostrzeżenia. Dodatkowo można ją wykorzystać do interpretacji obrazu. W Polsce brakuje specjalistów do opisów badań, a to możemy oddać sztucznej inteligencji.” – powiedział Prezes Arkadiusz Grądkowski 

Prezes Izby POLMED opowiedział podczas dyskusji o sukcesach badań klinicznych wyrobów medycznych oraz wspomniał w jakim obszarze oczekiwałby wsparcia ze strony Agencji Badań Medycznych. Dodatkowo skupił się na rozwoju technologii medycznych opartych na AI.

“Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 400 mln zł na konkursy związane z rozwojem rynku wyrobów medycznych. Wyzwaniem jest bardzo duże zróżnicowanie naszego sektora. Uważam, że powinniśmy dać szansę innowatorom samym się znaleźć, czyli pozwolić na ocenianie wniosków biorąc jako główne kryterium innowacyjność oraz szansę na wprowadzenie danego produktu do obrotu. Firmy mogą i chcą inwestować na rynku polskim, ale muszą mieć przejrzystość przepisów prawnych. Okiem naszej branży, rolą ABM – czego już wcześniej doświadczyliśmy –  jest wsparcie i pomoc w komunikacji z Ministerstwem Zdrowia w tworzeniu przejrzystych przepisów prawa. Wtedy największe firmy będą chciały tu inwestować tworząc centra badań i rozwoju. Jesteśmy dużą, ponad 38 milionową populacją (5 kraj w UE), także dlatego warto tu inwestować.” – podsumował Prezes A. Grądkowski