6 października w Gdyni odbyło się XX lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych pt.: „Sektor szpitali prywatnych na przestrzeni 20-lecia”, w którym wziął udział przedstawiciel Izby POLMED, Arkadiusz Grądkowski.

Prezes Izby POLMED wystąpił podczas drugiego panelu pt.: „Sektor szpitali prywatnych liderem innowacyjnych technologii”, w którym zostały poruszone kwestie związane z dostępem do nowoczesnych technologii szpitali prywatnych.

Prywatny system opieki zdrowotnej niewątpliwie sprzyja innowacyjności w opiece zdrowotnej.  Natomiast jaką jeszcze rolę odgrywa szpital prywatny w ochronie zdrowia? 

Szpitale prywatne, tak samo jak publiczne są częścią systemu opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia w Polsce. Niemniej jednak pełnią trochę inną rolę. Polskie szpitalnictwo to ok. 40% szpitali prywatnych (w zależności od definicji szpitala prywatnego), i to oni są prekursorami innowacyjnych rozwiązań, norm ISO oraz zazwyczaj jako pierwsi wdrażają nowoczesne technologie i startupy do swoich oddziałów. Szpitale prywatne pokazują jak należy zarządzać personelem medycznym, zasobami ludzkimi i materiałowymi. 

W tym roku oprócz 20-lecia Szpitali Prywatnych obchodziliśmy także 20-lecie Izby POLMED, a jak wiadomo – wyroby medyczne od 20 lat są nieodłączną częścią szpitali prywatnych (i publicznych).

Z okazji okrągłego Jubileuszu życzymy Szpitalom Prywatnym owocnej pracy na rzecz dalszego rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a wszystkim Pacjentom, aby mieli zapewnione najwyższe standardy opieki szpitalnej.