Uroczysty jubileusz to nie tylko doskonała okazja, aby podsumować dwie dekady działalności, ale przede wszystkim pretekst do omówienia w szerszym gronie wyzwań, jakie stoją przed  branżą wyrobów medycznych. 

Właśnie dlatego zaprosiliśmy  najważniejszych ekspertów w zakresie ochrony zdrowia i wyrobów medycznych do debaty pt. „Jak poprawić dostęp pacjentów do innowacyjnych technologii oferowanych przez branżę wyrobów medycznych”, którą poprowadził dr Robert Mołdach, Prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji.

fot. Marcin Fijałkowski

W dyskusji udział wzięli: 

  • Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Prof. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP
  • Mec. Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
  • Dr Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Prof. Marcin Czech, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (2017-2019)
  • Prof. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych
  • Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED


Dr Grzegorz Cessak, zwrócił uwagę na wyzwania oczekujące branżę w związku z Medical Device Regulation. To unijne rozporządzenie, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Według Prezesa Cessaka stwarza ono szansę na lepszą regulację branży i zwiększenie innowacyjności, ale także jest związane z barierami dotyczącymi notyfikacji.

 

Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, podkreślił wyższy, niż w przypadku leków, stopień komplikacji związany z refundacją lub szerszym dostępem pacjentów do wyrobów medycznych. „Jeśli chodzi o wyroby medyczne na zlecenie było najmniej modyfikacji w ostatnich latach, ale w tym roku planujemy istotne zmiany rozszerzające dostęp pacjentów do niektórych wyrobów.” – zapowiedział wiceminister Miłkowski.    

Kanwą do dyskusji był raport Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, dotyczący rynku wyrobów medycznych w Polsce. To pierwsza próba syntetycznego ujęcia rynku, który jest ogromny i bardzo zróżnicowany. Raport miał swoją premierę podczas jubileuszowego spotkania członków Izby POLMED. W czerwcu raport zostanie opublikowany i będzie przedmiotem kolejnych dyskusji z okazji jubileuszu 20-lecia Izby. Ich zwieńczenie nastąpi podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 

 “Chcemy, aby wyroby medyczne były obecne przy okazji każdej dyskusji o rynku i systemie ochrony zdrowia w Polsce. Stąd na jubileuszową konferencję Izby POLMED zaprosiliśmy szerokie grono interesariuszy i zamierzamy zorganizować w kolejnych miesiącach cykl spotkań, debat i konferencji.” – mówi Prezes Izby Arkadiusz Grądkowski.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele organizacji pacjenckich, organizacji branżowych (także z innych krajów europejskich), oraz instytucji i urzędów publicznych. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i moderatorom dyskusji. Dziękujemy także naszym firmom członkowskim i wszystkim przybyłym gościom.