Izba POLMED wyraża gotowość do wsparcia NFZ w pracach nad wdrożeniem e-zlecenia na wyroby medyczne.

Pamiętając jak owocna była ubiegłoroczna, ścisła współpraca Izby Polmed z Narodowym Funduszem Zdrowia (w ramach grupy roboczej w sprawie e-potwierdzenia), mamy nadzieję na włączenie naszych ekspertów do prac również nad tym rozwiązaniem.

Wysłaliśmy pismo w tej sprawie do Pana Prezesa Filipa Nowaka, proponując spotkanie online. Oferujemy swoje pełne wsparcie w tej kwestii.