“Nowa solidarność dla nowej epoki” to hasło przewodnie tegorocznego VIII Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się   6 i 7 marca w Mikołajkach. Stanowi on platformę  wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych, ludzi ze świata polityki i szeroko pojętego  biznesu.

Ciągły wzrost nakładów na ochronę zdrowia oraz naukę, a także nieustająca potrzeba zwiększania jakości w diagnostyce, leczeniu i terapii chorych zdeterminowały niespotykany wcześniej rozwój innowacyjnych technologii oraz terapii. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań stanowi istotne wsparcie nie tylko dla specjalistów ale przede wszystkim dla samych pacjentów. Czy rozwój innowacyjny w medycynie to gwałtowna rewolucja czy też początek ewolucji dla przyszłych pokoleń? 

Kategoria ZDROWIE rozpoczęła się od panelu “Innowacje w medycynie. Rewolucja czy ewolucja?”, podczas którego prelegentem został Prezes Izby POLMED Arkadiusz Grądkowski.

Swój pogląd dot. innowacji w wyrobach medycznych wygłosił wśród innych ekspertów – Brygidy Kwiatkowskiej, Krajowej Konsultant w dziedzinie reumatologii, Grzegorza Gierlaka, Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofa Kopcia, Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków i Pawła Kikosickiego, Dyrektora Centrum E – Zdrowia.  Moderatorem dyskusji została Magdalena Władysiuk, Wiceprezes HTA Consulting Poland, a komentatorem Beata Stepanow, Prezes, SED Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej.

“Reprezentując branżę wyrobów medycznych, uważam, że powinny być ściśle określone terminy do oceny innowacyjnych technologii medycznych, aby móc je na czas wprowadzić. Niestety brakuje nam jasno określonych ram czasowych wydawania rekomendacji przez AOTMiT. W związku z tym Izba POLMED postuluje o nadanie prawa do wnioskowania o refundację producentom i dystrybutorom wyrobów/technologii medycznych. Co więcej, równie ważną kwestią jest transparentność finansowania i dynamika rozwoju branży. Te dwie rzeczy muszą iść ze sobą w parze, aby mogły  prawidłowo funkcjonować” – mówi Prezes Izby POLMED A. Grądkowski

Bardzo dziękujemy za interesującą rozmowę i wspólny dialog!