W dniach 3-4 marca Prezes Izby POLMED uczestniczył w VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, HCC 2022. Arkadiusz Grądkowski reprezentował Izbę na dwóch panelach – inauguracyjnym oraz sektorowym – „Wyroby medyczne – ustawa
i rynek”.

Głównym tematem panelu inauguracyjnego stała się pomoc dla uchodźców z owładniętej wojną Ukrainy. Paneliści pochylili się zarówno nad pomocą możliwą do niesienia na miejscu oraz wyzwaniami, przed którymi stanie polska służba zdrowia w obliczu napływu osób uciekających przed wojną. Zdaniem Arkadiusza Grądkowskiego kluczowa jest centralna koordynacja dostarczania niezbędnych wyrobów medycznych na Ukrainę. Prezes zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o przygotowanie procedur, które pozwolą na możliwie najskuteczniejsze działania w tym zakresie.

Istotnym dla branży zagadnieniem był ograniczony dostęp pacjentów do innowacyjnych technologii medycznych. Obecne procedury nie przewidują zgłaszania przez firmy swoich technologii do koszyka świadczeń gwarantowanych. – Branża wyrobów medycznych jest niesamowicie innowacyjna i oferuje zaawansowane rozwiązania, które mogą znacząco skrócić czas leczenia i poprawić komfort pacjenta. Obowiązujące regulacje nie uwzględniają tempa innowacji w branży wyrobów medycznych – podkreślał Grądkowski podczas panelu inauguracyjnego.

Ważnym postulatem branży jest również zwiększenie finansowania wyrobów medycznych zaopatrzenia indywidualnego. Wybrzmiał on podczas panelu inauguracyjnego oraz został rozwinięty w trakcie drugiego panelu – „Wyroby medyczne – ustawa i rynek”. Paneliści byli zgodni, co do konieczności zmiany kategoryzacji wyrobów w ramach wykazu. Należy przemodelować go tak, aby odpowiadał on dostępnym najnowszym rozwiązaniom, a system ich finansowania realiom rynkowym.

W obu panelach wybrzmiała obawa ograniczenia pacjentom dostępu do informacji o najnowszych osiągnięciach branży wyrobów medycznych w związku z art. 55 ust. 2 pkt 3 nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na brak jednoznacznej definicji reklamy. W związku z tym każda informacja o innowacyjnej technologii medycznej może być potraktowana jako przekaz marketingowy. Taka interpretacja może być niebezpieczna w skutkach i prowadzić do odcięcia pacjentów od wiedzy na temat możliwości nowoczesnego leczenia.