Właśnie dobiegła końca konferencja „Polska i Włochy wobec kryzysów i wyzwań w sektorze ochrony zdrowia — praktyka i doświadczenia”, organizowana przez Instytut Spraw Społecznych oraz Ambasadę RP w Rzymie.

Główny cel wydarzenia i jego realizacja

Celem konferencji było stworzenie polsko-włoskiego forum debaty i wymiany dobrych praktyk, doświadczeń oraz rekomendacji dla instytucji publicznych w zakresie wyzwań stojących przed sektorem ochrony zdrowia. Wydarzenie również służyło prezentacji państwowego instrumentarium wsparcia wymienionego obszaru, zacieśnieniu współpracy naukowej oraz wspieraniu rozwoju innowacji w oparciu o relacje pomiędzy Polską a Włochami. W ramach realizacji tego celu zorganizowano panele tematyczne służące prezentacji państwowych instrumentów wsparcia systemu ochrony zdrowia, zacieśnianiu współpracy gospodarczej i naukowej, wspieraniu rozwoju innowacji w ramach relacji między obu krajami. 

Nasza obecność podczas konferencji

Jednym z prelegentów podczas panelu “Międzynarodowa współpraca gospodarcza – znaczenie inwestycji w innowacje z zakresu biotechnologii w czasach kumulacji kryzysów i zagrożeń”, był Arkadiusz Grądkowski (Prezes Izby POLMED). W następujących słowach podsumowuje  poruszane podczas debaty kwestie: 

Pandemia idealnie pokazała jak ogromną rolę odgrywają inwestycje w badania i rozwój, szczególnie w obszarze medycyny jak i biotechnologii. Dzięki tym inwestycjom udało się zneutralizować panujący kryzys pandemiczny. Nikt nie wie co przyniesie jutro, a obserwując lata 2020-2022 musimy być przygotowani na kolejne ewentualne kryzysy zdrowotne, by móc na bieżąco na nie odpowiadać. Z drugiej strony dostrzegam ogromne wyzwanie, którym pozostaje system finansowania wyrobów medycznych, które są niezbędne w codziennym życiu wielu pacjentów. Ich ceny w dużej mierze zależą od sytuacji geopolitycznej. Pacjenci muszą mieć co najmniej taki sam dostęp do wyrobów medycznych, jak przed rosnącą inflacją. Niezbędnym działaniem, które należy podjąć jest aktualizacja wyceny w ramach finansowania. Dotyczy to głównie takich produktów wydawanych na zlecenie, jak: wózki inwalidzkie, wyroby stomijne, aparaty słuchowe, peruki i protezy piersi. To inwestycja, którą powinniśmy zrealizować w pierwszej kolejności.” 

Spotkanie w gronie znamienitych gości

Do polskiej placówki dyplomatycznej we Włoszech, przybyli polscy i włoscy eksperci: parlamentarzyści, naukowcy, reprezentanci instytucji publicznych, organizacji z sektora ochrony zdrowia, branży farmaceutycznej, naukowcy. W polskiej delegacji znaleźli się m.in. Minister Adam Niedzielski (Ministerstwo Zdrowia), Minister Przemysław Czarnek (Ministerstwo Edukacji i Nauki), Prezes Radosław Sierpiński (Agencja Badań Medycznych), Prezes Krzysztof Kopeć (Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego), czy Prezes Marcin Czech (Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne).