5 kwietnia 2023 r. odbyło się Forum Zdrowia ZPP, podczas którego została poruszona szeroko rozumiana ochrona zdrowia pacjentów, polityka lekowa oraz wyrobów medycznych jak i choroby cywilizacyjne, które coraz częściej dotykają polskie społeczeństwo.

Obszar ochrony zdrowia jest niezwykle ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania wszystkich pacjentów. Obejmuje on szeroki zakres działań mających na celu zapobieganie chorobom i urazom, diagnozowanie i leczenie chorób oraz rehabilitację. Współczesna ochrona zdrowia to system złożony z różnych gałęzi, takich jak medycyna ogólna, chirurgia, pediatria, geriatria, onkologia, psychiatria i wiele innych. W ramach tych dziedzin medycyny działają różni specjaliści, tacy jak lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci, psycholodzy i inni, którzy wraz z pacjentami i rodzinami tworzą zespół opieki zdrowotnej.

Przedstawicielem tej ostatniej grupy podczas Forum Zdrowia ZPP został Prezes Izby POLMED – Arkadiusz Grądkowski, który reprezentował branże wyrobów medycznych w panelu “Polityka lekowa (wyrobów medycznych) a choroby cywilizacyjne w Polsce – na tle europejskich standardów postępowania (aktualny stan wiedzy na przykładzie m.in. chorób onkologicznych (nowotwory płuca, układu pokarmowego, kobiece – piersi, jajnika), metabolicznych (otyłość; cukrzyca), kardiologicznych”.

“Prawidłowa ochrony zdrowia jest kluczowa dla zapewnienia ludziom długiego, zdrowego i szczęśliwego życia. Wspiera ona również rozwój innowacji i  technologii medycznych. Np. w obszarze onkologii postęp idzie w kierunku rozwoju chirurgii małoinwazyjnej, najlepszym przykładem są termoablacje. A jeśli mówimy o obszarze radiologii interwencyjnej to od 1 kwietnia b.r. refundowane są zabiegi krioablacji raka nerki, które polegają na wymrażaniu zmain nowotworowych pod kontrolą obrazowania tomografu komputerowego lub też rezonansu”- mówił Prezes Izby POLMED.

Kolejną wartą uwagi dziedziną jest diabetologia, która zajmująca się leczeniem i zapobieganiem cukrzycy. Pacjenci z cukrzycą często korzystają z różnego rodzaju wyrobów medycznych, które pomagają im kontrolować poziom glukozy we krwi i uniknąć powikłań. Do najważniejszych wyrobów medycznych stosowanych w diabetologii należą: glukometry i paski do pomiaru poziomu cukru we krwi, igły i strzykawki do podawania insuliny, pompy insulinowe, glukagon w formie zastrzyków do leczenia hipoglikemii, bandaże i opaski uciskowe stosowane w leczeniu powikłań cukrzycy.

“Ważne jest, aby pacjenci z cukrzycą korzystali z odpowiednich wyrobów medycznych i stosowali je zgodnie z zaleceniami lekarza lub diabetologa. Dzięki temu mogą kontrolować swoją chorobę i uniknąć powikłań, co przyczynia się do poprawy jakości ich życia. Ważna jest także możliwość rozszerzania refundacji systemów monitorowania glikemii o kolejne populacje. Najbardziej wrażliwą grupą są kobiety z cukrzycą ciążową, nie wymagające insulinoterapii. Dlatego do Ministerstwa Zdrowia został złożony dokument z prośbą o objęcie tej grupy systemem Flash”.

“Jakie są wyzwania branży wyrobów medycznych?”- zapytała moderatorka panelu Anna Zimny-Zając.

“Przede wszystkim sprawnie funkcjonująca opieka pacjentów, obejmująca skrócenie procesów refundacji, który poprawi dostęp do nowych technologii, a także technologii nielekowych. Co więcej zmiany regulacyjne – takie jak wprowadzenie ram czasowych w całym procesie refundacji wyrobów medycznych oraz finansowanie już istniejących procedur i wprowadzanie do koszyka świadczeń gwarantowanych nowych”. – skomentował Arkadiusz Grądkowski.

W wydarzeniu wzięli udział także inni eksperci z dziedziny medycyny, polityki i ochrony zdrowia oraz organizacji pacjenckich:

 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec  – Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej;
 • prof. dr hab. n.med. Anna Latos-Bieleńska – Przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich, Konsultant Krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, Katedra i Zakładu Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Centrum Biologii Medycznej.
 • prof. dr hab. med Renata Duchnowska Kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie;
 • posłanka Barbara Dziuk Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, Przewodnicząca Podkomisji stałej ds. Onkologii
 •  dr Jakub Gierczyński – MBA, Ekspert systemu ochrony zdrowia Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych;
 • dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeldkierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii –  Państwowego Instytutu Badawczego
 • prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Katarzyna Piekarska Posłanka na Sejm; pacjentka z doświadczeniem raka piersi;
 • prof. dr hab. n. med. Filip Szymański Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych;
 • Anna Śliwińska Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków;
 • Krystyna WechmannPrezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”;
 • red. dr Anna Zimny-Zając – moderatorka panelu, Redaktorka Naczelna Medonet, Biotechnolożka;

Serdecznie dziękujemy za wspólną rozmowę. Głęboko wierzymy, że nasze wspólnie wypracowane postulaty przyczynią się do poprawy systemy ochrony zdrowia w Polsce!