Dobiega końca VII Europejski Kongres Samorządów. Obecny był na nim Prezes Izby POLMED, Arkadiusz Grądkowski, który wziął udział w panelu „Klient senior, czyli srebrny rynek wart uwagi”, organizowanym w ramach Forum Ochrony Zdrowia. Temat zdrowia wśród najstarszych pacjentów jest obecnie niezwykle istotny – już ponad 20% polskiego społeczeństwa to osoby po 60 roku życia. W ciągu zaledwie dekady liczba osób pomiędzy 60 a 65 rokiem życia zwiększyła się o 1,8 miliona. To ogromny przyrost, w związku z którym dynamicznie zwiększa się również liczba pacjentów po 60 roku życia.

W panelu silnie wybrzmiał problem dostępności do innowacyjnych technologii medycznych. Obecnie brakuje klarownych ścieżek włączania świadczeń z zastosowaniem nowoczesnych wyrobów medycznych do koszyka świadczeń gwarantowanych, co znacząco zmniejsza ich dostępność i wpływa na jakość leczenia pacjentów, w tym tych najstarszych, dla których kluczowe jest szybkie leczenie i diagnostyka.

Problemem jest również ograniczony poziom finansowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, czyli tych do użytku indywidualnego. Obecnie na wyroby medyczne na zlecenie przeznacza się zaledwie 1% budżetu NFZ – to trzykrotnie mniej (per capita) niż w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Prezes Grądkowski podkreślił konieczność zmian w samym wykazie tj. jego strukturze, gdyż obecna powstała 20 lat temu. Od tego czasu wprowadzono wiele nowych i innowacyjnych rozwiązań medycznych. Wykaz powinien opierać się o zaktualizowaną kategoryzację wyrobów medycznych – jak najszybszej rewizji limitów wymagają przede wszystkim wyroby, z których często korzystają seniorzy: wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe czy produkty stomijne.

Ostatnim poruszonym przez tematem był problem długotrwałej hospitalizacji i powstałych w jej wyniku odleżyn. Najbardziej narażone są na nie osoby po 70 roku życia. – Dzięki zastosowaniu nowoczesnych opatrunków, moglibyśmy skrócić czas gojenia się ran. Pozwoliłoby to pacjentom na szybszy i bardziej komfortowy powrót do zdrowia, a także nie wywoływałoby dodatkowych komplikacji zdrowotnych – powikłań i zakażeń – podkreślał Prezes Grądkowski.