Podczas panelu dyskusyjnego pt. „Nowoczesne rozwiązania i e-usługi w służbie pacjenta”, stanowisko branży wyrobów medycznych wygłosił Przemysław Kułach – Członek Zarządu Izby POLMED.

Konferencja „Pacjentocentryzm 2023” odbyła się w dniu 16 czerwca 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie. Wydarzenie było okazją do dyskusji w znakomitym gronie ekspertów, przedstawicieli administracji, świata nauki, zawodów medycznych i przede wszystkim pacjentów, którzy zawsze pełnią szczególną rolę w systemie opieki zdrowotnej. 

Izba POLMED wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym nowoczesnych rozwiązań i e-usług. O przełomach w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów mówił w imieniu branży wyrobów medycznych Przemysław Kułach, Członek Zarządu Izby POLMED:

“Jako producenci wyrobów medycznych staramy się dodawać komponent cyfrowy, nawet do najprostszych konstrukcyjnie produktów. Doskonałym przykładem mogą być pieluchomajtki, które zostały wzbogacone o sensor do mierzenia stopnia ich wypełnienia. W dobie braków kadrowych, ta funkcjonalność jest niezwykle przydatna w szpitalach, czy domach opieki, gdyż pozwala monitorować zdalnie większą liczbę pacjentów. Uważam, że dodawanie elementu cyfrowego w tradycyjnych wyrobach medycznych będzie dużym przełomem, zwiększy komfort pacjenta i jego opiekuna.” 

Ogromny postęp technologiczny odnotowujemy także w algorytmach i oprogramowaniu do monitorowania, czy diagnozowania pacjenta. Wykorzystanie przez lekarza sztucznej inteligencji, może znacznie ułatwić pracę i mieć pozytywny wpływ na cały proces leczenia, o ile ten nie będzie bezrefleksyjnie z niej korzystał.

Przedstawiciel Izby POLMED pytany o to, jak regulacje prawne wpływają na upowszechnianie nowych technologii, zwrócił uwagę na pewien szczegół, który stanowi barierę dla całej branży wyrobów medycznych:

“Wyroby medyczne to nie leki, zatem regulacje nie mogą być bezmyślnie kopiowane, jak często się zdarza. W Polsce mamy 300 tysięcy różnych wyrobów medycznych zaczynając od relatywnie prostego konstrukcyjnie termometru, czy strzykawce, po skomplikowanym robocie zabiegowym. Zatem akty prawne muszą być na tyle elastyczne, aby móc dopasować je do określonej specyfiki danego produktu, aby nie zatrzymać postępu i nade wszystko zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi.”

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do dyskusji, a współpanelistom za interesujący dialog skoncentrowany na największych beneficjentach systemu – pacjentach. 

Moderator: Jakub Adamski (Biuro Rzecznika Praw Pacjenta)

Uczestnicy panelu: 

  • Przemysław Kułach (Członek Zarządu Izby POLMED)
  • Paweł Kikosicki (Centrum e-Zdrowia)
  • Ligia Kornowska (AI w Zdrowiu)
  • Jan Pachocki (Telemedyczna Grupa Robocza)
  • Wojciech Przechodzeń (Talkie.ai)
  • Paweł Żuk (Centrum Medyczno-Diagnostyczne)

O fundacji My Pacjenci

Organizacja działająca na rzecz poprawy jakości systemu ochrony zdrowia i wzmocnienia pozycji pacjenta. Misję swoją realizują głównie poprzez dostarczanie wiarygodnych danych z badań opinii oraz rekomendacji zmian systemowych. Zespół Fundacji jest aktywnym komentatorem aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, uczestnikiem debat i dyskusji a także twórcą licznych kampanii społecznych. Fundacja została powołana do życia w maju 2012 r. przez śp. Ewę Borek – lekarza, menadżera, pacjenta, eksperta z wieloletnim doświadczeniem pracy na rzecz wzmocnienia roli i głosu pacjentów w systemie, ale także eksperta w dziedzinie organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego.