Miło nam poinformować, że razem ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych  (GCPpl), podpisaliśmy porozumienie o współpracy.  Na mocy dokumentu deklarujemy połączenie wysiłków zmierzających ku temu, aby Polska stawała się konkurencyjna na tle innych krajów w obszarze badań klinicznych. Naszą ambicją jest dołączenie do grona światowych liderów rynku i współtworzenie warunków ku coraz nowocześniejszym rozwiązaniom dla pacjentów, lekarzy i całego systemu służby zdrowia. 

Badania kliniczne stanowią fundament rozwoju współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych technologii medycznych i wpływają znacząco na poszerzenie wiedzy zawodowej lekarzy. Ich rozwój jest korzystny dla pacjentów, gospodarki, budżetu państwa i podmiotów leczniczych.

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (GCPpl) oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych (POLMED) deklarują połączenie wysiłków zmierzających ku temu, by Polska stawała się coraz bardziej konkurencyjna w obszarze badań klinicznych na tle innych krajów. Naszą ambicją jest nie tylko dorównywać światowym liderom rynku, ale być w ich gronie i współtworzyć warunki ku coraz nowocześniejszym, lepszym rozwiązaniom dla pacjentów, lekarzy i całego systemu służby zdrowia. Chcemy aktywnie implementować nowe technologie medyczne i strategie dotyczące planowania, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi, w tym badaniami klinicznymi wyrobów medycznych, a także wpływać na przygotowanie naszego środowiska na konieczne zmiany.

Stowarzyszenie GCPpl oraz Izba POLMED deklarują współpracę przede wszystkim w następujących obszarach:

  • Wspólny lub uzgodniony udział, jako strona społeczna albo eksperci branżowi, w legislacji aktów prawnych dotyczących badań klinicznych wyrobów medycznych w Polsce
  • Tworzenie wytycznych i dobrych praktyk dla środowiska badań klinicznych wyrobów medycznych w Polsce
  • Kampanie informacyjne i promocyjne, w tym publikacja artykułów, dotyczące badań klinicznych wyrobów medycznych w Polsce
  • Działalność edukacyjna i szkoleniowa