Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC), to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy działający w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Zasadniczym celem EHTIC jest opracowanie nowoczesnych technologii oraz wyrobów medycznych, wpisujących się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej. Miło nam poinformować, że podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami. 

Kooperacja pomiędzy Izbą POLMED a EHTIC ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy eksperckiej. Dołożymy także wszelkich starań, aby wspólnie działać na rzecz promowania idei stosowania innowacyjnych technologii medycznych i wyrobów medycznych w poprawie profilaktyki, wczesnej diagnostyce i skutecznym leczeniu. Wszystko z myślą o usprawnieniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

Serdecznie dziękujemy Profesorowi Markowi Gzikowi i całemu Zespołowi za przyjęcie naszej reprezentacji oraz za oprowadzenie po Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia i ukazanie jego ogromnego potencjału.