Współpraca biznesu ze szpitalami, wyroby medyczne, e-zdrowie i biotechnologia w ochronie zdrowia – to cztery główne zagadnienia, które zostały poruszone podczas Konferencji Health Business Innovation 2023 w Zabrzu.

Z ramienia Izby POLMED w formule online wystąpił Prezes Arkadiusz Grądkowski, który omówił prezentację pt. “Polski rynek wyrobów medycznych – struktura i perspektywy” w panelu “Współpraca ze szpitalami”. 

“W Polsce wyroby medyczne odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz podnoszeniu standardów medycyny. Przemysł ten jest dynamicznie rozwijający się i ma ogromne perspektywy na przyszłość.” – powiedział Prezes Izby POLMED.

Konferencja zorganizowana została przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wraz z Miastem Zabrze oraz Startup City Zabrze. Głównym jej celem było spotkanie się branży medycznej oraz ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia jak i firm z nimi współpracujących. 

Struktura rynku wyrobów medycznych:

“Polski rynek wyrobów medycznych składa się z różnorodnych sektorów, które obejmują szeroki zakres produktów i usług medycznych. Obejmują one m.in. producentów urządzeń medycznych, wytwórców materiałów medycznych, dostawców aparatury diagnostycznej oraz firm świadczących inne usługi medyczne.  W Polsce mamy 300 tys. wyrobów medycznych, a kluczowymi sektorami struktury rynku jest produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych, technologie jak i usługi medyczne. – dodał Arkadiusz Grądkowski.

Health Business Innovation to kluczowe wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych projektów w sektorze zdrowotnym, które gromadzi ekspertów, przedsiębiorców, inwestorów oraz liderów branży medycznej. 

Perspektywy rynku wyrobów medycznych:

“Polski rynek wyrobów medycznych ma obecnie świetne perspektywy rozwoju. Kilka czynników przyczynia się do optymistycznych prognoz i są to m.in. inwestycje w sprzęt i infrastrukturę medyczną. Polska podejmuje wysiłki w celu poprawy modernizacji szpitali i klinik oraz inwestycji w nowoczesne technologie medyczne.” – wskazał Arkadiusz Grądkowski.

“Polski rynek wyrobów medycznych jest regulowany przez prawo krajowe oraz unijne, które określają wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jakości i rejestracji produktów medycznych. Polskie firmy muszą spełniać te standardy, co przyczynia się do budowania zaufania klientów zarówno w kraju, jak i za granicą, ze szpitalami i firmami prywatnymi – dodał na zakończenie Prezes Izby POLMED.

Konferencja “Health Business Innovation 2023” zapewniła wymianę wiedzy i inspirujących dyskusji na temat najnowszych wydarzeń oraz perspektyw rozwoju sektora ochrony zdrowia. Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w Konferencji.