W polskim prawie brak szczegółowych wytycznych w tym zakresie. Art. 106e ustawy o VAT stanowi jedynie, że faktura musi zawierać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi. Nie precyzuje jednak, co przez „nazwę” należy rozumieć. Przyjmuje się, że chodzi o określenie pozwalające na precyzyjne zidentyfikowanie produktu lub usługi i dostateczne odróżnienie go od innych produktów i usług, jeżeli jest to możliwe. Dodanie na fakturze do nazwy handlowej wyrobu medycznego dodatkowego określenia rodzaju wyrobu (np. orteza na rękę), klasyfikacji (numer wg przyjętej nomenklatury), cech (koloru, wielkości) itp. należy uznać za dopuszczalne. Podkreślamy przy tym celem zapewnienia pełnej klarowności, że ww. opinia dotyczy wyłącznie treści faktury VAT i nie odnosi się w ogóle do kwestii nomenklatury i ewidencjonowania wyrobów medycznych z perspektywy rozliczeń z NFZ w ramach systemu zaopatrzenia pacjentów.
[Odpowiedź wg stanu prawnego oraz stanu orzecznictwa organów państwowych na dzień 27.01.16]