W wydarzeniu wziął udział Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED. Zaprezentował on postulaty branży w zakresie koniecznych zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie, które w opinii Izby powinny zostać uwzględnione w ramach toczących się w Ministerstwie Zdrowia prac nad aktualizacją wykazu. Trzy główne kategorie wyrobów medycznych, na które Izba POLMED zwróciła uwagę to: produkty onkologiczne (peruki i protezy piersi), wyroby diabetologiczne oraz wyroby ortopedyczne (ortezy seryjne, ortezy na zamówienie, protezy).

Zmiany w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie, które zostały wprowadzone 1 stycznia 2023 r., można uznać za najszerszą aktualizację na przestrzeni ostatnich lat.

– Dzięki zmianom w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie, wprowadzonym 1 stycznia br., ogromna liczba polskich pacjentów może liczyć na większy dostęp do wyrobów, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i finansowym. Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia za podejmowane dalsze prace w kwestii aktualizacji wykazu oraz otwartość na dialog z pacjentami i branżą. W opinii Izby POLMED niezbędna jest regularna nowelizacja wykazu, z uwagi na stale zmieniające się możliwości, standardy zaopatrzenia, a także warunki makroekonomiczne – mówił Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED.

Mimo pozytywnej zmiany, która obowiązuje od 1 stycznia, prace nad wykazem muszą trwać nadal, gdyż w wielu obszarach nie odpowiada on obecnym standardom zaopatrzenia pacjentów i kształtowi rynku. Ze względu na nieregularne aktualizacje i wieloletni zastój w niektórych grupach produktowych, wykaz należy znowelizować, zarówno w zakresie zwiększenia limitów, jak i samej listy finansowanych pozycji.  Niektóre wyroby można z niej wykreślić, gdyż są przestarzałe technologiczne i odchodzi się od ich stosowania. Na ich miejsce należy dodać nowe pozycje, które pojawiły się na rynku ze względu na rozwój technologiczny na przestrzeni ostatnich lat.

Prowadzony z resortem zdrowia dialog jest szczególnie istotny ze względu na sposób finansowania wyrobów medycznych na zlecenie. W wielu grupach wyrobów, tylko poprzez zwiększanie limitów możliwe jest dostarczenie polskim pacjentom wyrobów mieszczących się w wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia limicie. Warto przy tym podkreślić, że limity na niektóre grupy produktowe nie zmieniły się od lat.

Prezes Grądkowski przedstawił stanowiska i propozycje zmian, opracowane przez ekspertów Izby POLMED dla kluczowych obszarów zidentyfikowanych jako te, które wymagają najpilniejszej aktualizacji tj. protez piersi, peruk, produktów diabetologicznych i wyrobów ortopedycznych. Uczestnicy debaty zgodnie doszli do wniosku, że w wykazie widnieją pozycje, które nie są przystosowane do obecnie panujących standardów rynkowych i absolutnie każda z wyżej wymienionych kategorii wymaga pilnej aktualizacji.

Ewa Grabiec-Raczak, członkini zarządu Federacji Stowarzyszeń Amazonki oraz Barbara Dziuk, posłanka RP i członkini sejmowej komisji zdrowia, zwróciły szczególną uwagę na problem związany ze zbyt niskimi limitami finansowania dla wyrobów stosowanych m.in. przez pacjentów i pacjentki onkologiczne tj. protez piersi i peruk. Choroby nowotworowe, których skutkiem jest konieczność korzystania z tych wyrobów, stają się rzeczywistością coraz młodszych ludzi, dla których tak poważna sytuacja zdrowotna, we wczesnym etapie życia, jest wyjątkowo traumatyczna. Protezy piersi należą do bardzo indywidualnej grupy wyrobów i niezbędny jest ich prawidłowy dobór, który jak zaznaczyła Ewa Grabiec-Raczak, będzie nie tylko naturalnie wyglądał, ale przede wszystkim zapewni pacjentce komfort użytkowania. Niestety, dostępne w ramach aktualnego limitu finansowania peruki i protezy piersi nie zaspokajają tych potrzeb.

Z kolei prof. Małgorzata Łukowicz, konsultantka krajowa ds. rehabilitacji medycznej i kierowniczka kliniki rehabilitacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Damian Szubski, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu, poruszyli równie istotną kwestię dotyczącą wymaganych zmian dla wyrobów ortopedycznych. Aktualne limity finansowania tych pozycji uniemożliwiają zaopatrzenie pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardami obowiązującymi w Europie. W protetyce sytuacja jest tak niedostosowana do sytuacji na rynku, że zaledwie 40% osób po amputacjach jest zaopatrywana w protezy.

Trzecią wymagającą aktualizacji dziedziną jest diabetologia, którą na debacie reprezentowała Anna Śliwińska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Aktualizacja wykazu wyrobów diabetologicznych odnosi się głównie do zwiększenia limitów finansowania na poszczególne produkty, dla których limity finansowania pozostają niezmienne od 2009 r. Uniemożliwia to zaopatrzenie pacjentów w tego rodzaju wyrobu, ze względu na ogromny wzrost kosztów produkcji na przestrzeni ostatnich lat.

Wydarzenie z całą pewnością przyczyniło się do głębszego zrozumienia problemu i pozwoliło kontynuować dialog z Ministerstwem Zdrowia na temat finansowania wyrobów medycznych na zlecenie. Jak trafnie podsumowała Magdalena Kołodziej, prezeska zarządu Fundacji My Pacjenci, dyskusje uczestników udowodniły, że otwarta rozmowa między pacjentami, biznesem, a Ministerstwem jest jak najbardziej możliwa.

W wydarzeniu, poza reprezentacją Izby POLMED, wzięli udział eksperci z dziedziny medycyny, polityki i ochrony zdrowia oraz organizacji pacjenckich. W szczególności:

  • Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Barbara Dziuk, posłanka RP i członkini sejmowej komisji zdrowia
  • Damian Szubski, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu
  • Anna Śliwińska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
  • Magdalena Kołodziej, prezeska zarządu Fundacji My Pacjenci
  • Ewa Grabiec-Raczak, członkini zarządu Federacji Stowarzyszeń Amazonki
  • prof. Małgorzata Łukowicz, konsultantka krajowa ds. rehabilitacji medycznej, kierowniczka kliniki rehabilitacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Serdecznie dziękujemy za spotkanie. Głęboko wierzymy, że wspólnie wypracowane rozwiązania sprawią, że wkrótce pacjenci będą mogli skorzystać z lepszego zaopatrzenia w zakresie peruk, protez piersi oraz produktów ortopedycznych i diabetologicznych.