Rządowy projekt zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. duża nowelizacja ustawy refundacyjnej) budzi kontrowersje wśród interesariuszy ustawy. Okazją do dyskusji dotyczącej projektu zmian była debata „Ustawa refundacyjna – szansa czy ryzyko dla pacjenta?” zorganizowana przez redakcję Dziennika Gazeta Prawna, na której stanowisko Izby POLMED reprezentował mec. Karol Korszuń.

Izba POLMED już wcześniej sugerowała, jakie zagrożenia dla obrotu wyrobami medycznymi w Polsce, mogą wynikać z proponowanych zmian. Największe obawy budzi możliwość wprowadzenia mechanizmów odgórnego, urzędowego ustalania cen, zarówno dla wyrobów medycznych, jak i leków – w tym tych dostępnych bez recepty.

Okazją do dyskusji dotyczącej projektu zmian była debata „Ustawa refundacyjna – szansa czy ryzyko dla pacjenta?” zorganizowana przez redakcję Dziennika Gazeta Prawna, na której stanowisko Izby POLMED reprezentował mec. Karol Korszuń.

W debacie poruszono tematy dotyczące m.in. największego wyzwania, jakim jest dostępność i cena wyrobów medycznych. Izba POLMED popiera kierunek zmian mający na celu zwiększenie dostępności wyrobów dla pacjentów i obniżeniu udziału własnego pacjenta. Z drugiej jednak strony, dostrzegamy poważne zagrożenia w planowanych zmianach.

Jak wskazywał mec. Karol Korszuń: Przyznanie ministrowi zdrowia uprawnienia do jednostronnego ustalania ceny sztywnej wyrobów medycznych w trybie z art. 6 ust. 1 pkt 4 może mieć istotne negatywne konsekwencje – w tym m.in. ograniczenie dostępu do wyrobów lekarzom i pacjentom. Powodować to może istotne ryzyko wywozu niezbędnych polskim pacjentom wyrobów za granicę, ograniczenie innowacji i inwestycji na rynku polskim, co może wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów, a także zalanie rynku wyrobami produkowanymi jak najtańszym kosztem. Nawet jeżeli dany minister nie będzie korzystał z tego uprawnienia, to samo istnienie takiego przepisu i ryzyko jego zastosowania w przyszłości może zniechęcić część innowacyjnych producentów do inwestowania w polski rynek.

Wejście w życie ustawy w zaproponowanym przez resort zdrowia kształcie, może stanowić zagrożenie dla zabezpieczenia Polski w wyroby medyczne. Co więcej, projekt jest niedostosowany do aktualnej sytuacji gospodarczej i narusza konstytucyjne zasady proporcjonalności.

W dyskusji udział wzięli:

  • Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia
  • mec. Karol Korszuń, Izba POLMED
  • Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków (PZPPF)
  • Michał Byliniak, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  • Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
  • Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych
  • Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich
  • Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, Partner w Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Serdecznie dziękujemy redakcji za zaproszenie do debaty oraz wszystkim uczestnikom dyskusji za zaprezentowanie swojego stanowiska w tej sprawie.