Alerty prawne

ALERT PRAWNY z dnia 3.08.2016

NOWE ZARZĄDZENIE PREZESA NFZ W SPRAWIE WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW W RODZAJU ŚWIADCZEŃ ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE Dnia 29 czerwca 2016 r. opublikowane zostało zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne („Zarządzenie 59/2016” lub „Zarządzenie”), zastępujące dotychczasowe zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ [...]

3 sierpnia 2016|

RAPORT: Bariery prawne i administracyjne w indywidualnym zaopatrzeniu polskich pacjentów w wyroby medyczne

RAPORT: Bariery prawne i administracyjne w indywidualnym zaopatrzeniu polskich pacjentów w wyroby medyczne […]

16 maja 2016|

ALERT PRAWNY Interpretacja w sprawie stawek VAT

Dnia 29 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał podatkową interpretację ogólną (w załączeniu) dotyczącą stawki podatku VAT w odniesieniu do „części (w tym części zamiennych) wyrobów medycznych”. Przesądzono w niej, iż części te powinny być objęte stawką podstawową podatku od towarów i usług, tj. stawką wynoszącą obecnie 23%. Minister Finansów uznał, że brak jest podstaw [...]

12 stycznia 2016|

ALERT PRAWNY Unijne rozporządzenie ws. wyrobów medycznych

Przedstawiamy Państwu krótką informację nt. stanu i kierunku prac nad nowymi regulacjami europejskimi, których celem jest zastąpienie obowiązujących krajowych ustaw dotyczących wyrobów medycznych. Alert przedstawia opis kierunku zmian w kluczowych dla branży w obszarach: Unijne rozporządzenie ws. wyrobów medycznych – uwagi ogólne; Regeneracja wyrobów medycznych; Europejska baza danych Eudamed; Kodowanie wyrobów i identyfikacja w łańcuchu [...]

5 stycznia 2016|

ALERT PRAWNY Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych

Alert prawny dotyczący nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych. Dnia 26 października 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o wyrobach medycznych. Zmiana ustawy została ogłoszona 19 listopada br., a jej przepisy wejdą w życie 20 lutego 2016 r. (przewidziany w ustawie jeden wyjątek jest pozbawiony znaczenia prawnego). Większość zmian ma charakter techniczno-stylistyczny. Alert przedstawia opis [...]

24 listopada 2015|

ALERT PRAWNY Wyrok unijnego Trybunału w sprawie wad wyrobów medycznych

W wyroku z dnia 5 marca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie odpowiedzialności za wyrób medyczny będący produktem niebezpiecznym – wyrok jest niebezpieczny dla branży i ma daleko idące konsekwencje również dla polskiej praktyki. W  Alercie znajdują się następujące informacje: Opis stanu faktycznego, Wyrok Trybunału, konsekwencje dla branży w Polsce, dodatkowe uwagi [...]

28 lipca 2015|