Dnia 28 września 2016 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt regulacji wprowadza nowy system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej („Projekt”). Planowana regulacja obejmuje zmiany w zakresie m.in. zawierania umów przez szpitale oraz finansowania realizacji świadczeń (rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych przez szpitale w postaci ryczałtu na dany rok).

Ujednolicony tekst ustawy o świadczeniach (ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w treści obowiązującej w dniu 07.10.2016 r.) uwzględniający projekt Ministra Zdrowia dotyczący systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 26.09.16r. :

Alert prawny dotyczący przedmiotowego projektu: