Informacja Izby POLMED nt. reformy finansowania wyrobów medycznych